Kan jag fortsätta gå till jobbet efter att min visstidsanställning löpt ut?

2019-12-17 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har en visstidsanställning på en firma utan kollektivavtal sen februari iår som löper ut den 31 december, min arbetsgivare har varken nämnt något om förlängning eller varsling, Hur ska jag gå till väga efter min anställning löpt ut?? Ska jag stanna hemma eller ska jag fortsätta gå tillbaka till jobbet, vilka konsekvenser kan de bli om jag stannar hemma samt gå till jobbet utan kontrakt? Gäller jobb försäkringar om de skulle hända mig något den tiden jag är kontraktlös om jag är kvar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att du är visstidsanställd sedan februari i år på en firma som saknar kollektivavtal. Din anställning löper ut 31 december och du undrar vad som gäller efter det. Reglerna kring din anställning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad säger lagen?

Allmän visstidsanställning är en form av tidsbegränsad anställning och i ditt fall är slutdatumet 31 december (5 § LAS). En tidsbegränsad anställning upphör vid tidens utgång. Det finns ingen uppsägningstid inför anställningens upphörande, utan i stället finns det en underrättelsetid. En arbetstagare som är anställd för begränsad tid och som inte kommer få fortsatt anställning när anställningen upphör ska få besked om detta minst en månad före anställningstidens utgång. Ett krav för detta är dock att du varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren (15 § LAS). Av din fråga framgår att du bara jobbat där sedan februari vilket innebär att du inte omfattas bestämmelsen. Din arbetsgivare behöver alltså inte ge dig något besked innan att du inte har fått förlängt.

Vad innebär detta?

Eftersom du efter den 31 december 2019 inte längre kommer vara anställd av din arbetsgivare så har du inga skyldigheter att gå till jobbet. Eftersom du inte är anställd innebär också det att försäkringar som är knutna till specifikt din arbetsplats och arbetsgivare inte längre omfattar dig. Om du utan anställning dyker upp på din tidigare arbetsplats och arbetsgivaren inte vill ha dig där har hen rätt att avvisa dig från platsen. Om du inte lyder detta kan du dömas till böter för olaga intrång men om det är grovt kan även fängelse bli aktuellt (4 kap. 6 § andra och tredje stycket brottsbalken). Jag rekommenderar dig att du vänder dig till din arbetsgivare och frågar om du kan få förlängd anställning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (688)
2020-05-30 Upphörande av provanställning
2020-05-30 Oavlönat arbete
2020-05-30 Hur går det till vid en uppsägning av en provanställd arbetstagare?
2020-05-30 Lön under provanställningen

Alla besvarade frågor (80600)