Kan jag försvara mig själv i en rättegång?

Hej Lawline !

Ärendet gäller byte utav advokat :

Jag är missnöjd med min advokat, angående ärende om ringa misshandel.

Jag har fått besked utav min förundersökningsledare att om jag via rätten ansöker om ny advokat, så skulle möjligheten vara ytterst lien att jag skulle få en sådan.

Däremot har jag rätt att söka om en ny advokat, så detta låter lite klyvet.

Så till min fråga : Om jag då får försvara mig själv, och skulle förlora målet, vad händer då

Kan jag ändå, i så fall, gå vidare med mitt ärende ?.

Ärendet har ännu inte gått upp i rätten, så jag väntar på besked.

Jag ville bara förbereda mig

Jag tackar på förhand.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du fått en offentlig försvarare (advokat) förordnad, men att du är missnöjd med denna och vill byta, samt vad som kan hända om du väljer att försvara dig själv.

Det finns fall där man får möjlighet att byta försvarare, men likt din förundersökningsledare beskriver är det inte alltid bytet beviljas. För att byta försvarare behöver du skriva till tingsrätten och även ange skälen till varför du vill byta, exempelvis att försvararen inte fullgjort sitt uppdrag på ett sätt som man är nöjd med och att man därför inte känner förtroende för denne. Tingsrätten granskar därefter de skäl man angett och därefter beslutar de om de godkänner ett byte. Eftersom det som en utgångspunkt är staten som står för kostnaderna för försvararen handlar det ofta om en avvägning mellan de skäl som man har angett för att få byta och de extra kostnader som ett byte kan medföra för staten.

Om du inte får bytet godkänt förstår jag det som att du överväger att inte ha en offentlig försvarare alls. Det är möjligt att i brottmål företräda sig själv i rätten, det framgår av brottsbalken 21 kap 1 § (här). Det påverkar inte dina möjligheter att överklaga en fällande dom, du kan gå vidare med ärenden på samma sätt som om du hade en försvarare. Ett tips i sådant fall är att hålla koll på tidsfristerna så att överklagandet kommer in i rätt tid och till rätt adress, sådan information framgår normalt av domens sista sida.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer EmbretsenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”