FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt27/12/2020

Kan jag förlora mitt arv genom en tredskodom?

Hej!

Arvstvist. Vi var tre syskon. En av oss har nu avlidit. Jag har nu fått en stämning från min kvarvarande syster. Jag vet inte om jag vågar gå vidare. Vad händer vid en tredskodom? Förlorar jag min arvslott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar vad som händer vid en tredskodom och om du kan förlora ditt arv.

Tillämplig lag är rättegångsbalken (RB).

Kan jag förlora mitt arv genom en tredskodom?

Det som händer vid en tredskodom är att din systers yrkande beviljas i sin helhet och du förlorar tvistemålet (44 kap. 8 § andra stycket RB). Endast i undantagsfall, om din systers yrkande t.ex. klart strider mot gällande rätt, så kommer detta inte att ske. Därför är det viktigt att du skickar in ett svaromål inom den angivna tiden i stämningen (44 kap. 7 a § RB). Gör du inte detta så kommer du troligtvis att förlora arvstvisten och således ditt arv. Som huvudregel ska dessutom den förlorande parten betala rättegångskostnaderna (18 kap. 1 § RB).

Du kan ansöka om återvinning om en tredskodom meddelas

Om en tredskodom meddelas så har du rätt att ansöka om återvinning inom en månad (44 kap. 9 § första stycket RB). Återvinning innebär att målet återupptas från där det avslutades när tredskodomen meddelades. Du har dock endast rätt att ansöka om återvinning en gång (44 kap. 10 § RB). Ansöker du inte om återvinning så träder domen i kraft (44 kap. 9 § första stycket RB).

Behöver du ytterligare hjälp, t.ex. ett juridiskt ombud som hjälper dig under din process så kan du boka tid här: https://lawline.se/boka

Hoppas att svaret har varit till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Minna WallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo