Kan jag förlora mitt arv genom en tredskodom?

2020-12-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej!Arvstvist. Vi var tre syskon. En av oss har nu avlidit. Jag har nu fått en stämning från min kvarvarande syster. Jag vet inte om jag vågar gå vidare. Vad händer vid en tredskodom? Förlorar jag min arvslott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar vad som händer vid en tredskodom och om du kan förlora ditt arv.

Tillämplig lag är rättegångsbalken (RB).

Kan jag förlora mitt arv genom en tredskodom?

Det som händer vid en tredskodom är att din systers yrkande beviljas i sin helhet och du förlorar tvistemålet (44 kap. 8 § andra stycket RB). Endast i undantagsfall, om din systers yrkande t.ex. klart strider mot gällande rätt, så kommer detta inte att ske. Därför är det viktigt att du skickar in ett svaromål inom den angivna tiden i stämningen (44 kap. 7 a § RB). Gör du inte detta så kommer du troligtvis att förlora arvstvisten och således ditt arv. Som huvudregel ska dessutom den förlorande parten betala rättegångskostnaderna (18 kap. 1 § RB).

Du kan ansöka om återvinning om en tredskodom meddelas

Om en tredskodom meddelas så har du rätt att ansöka om återvinning inom en månad (44 kap. 9 § första stycket RB). Återvinning innebär att målet återupptas från där det avslutades när tredskodomen meddelades. Du har dock endast rätt att ansöka om återvinning en gång (44 kap. 10 § RB). Ansöker du inte om återvinning så träder domen i kraft (44 kap. 9 § första stycket RB).

Behöver du ytterligare hjälp, t.ex. ett juridiskt ombud som hjälper dig under din process så kan du boka tid här: https://lawline.se/boka

Hoppas att svaret har varit till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1216)
2022-01-27 När har polisen rätt att kräva att jag legitimerar mig?
2022-01-16 Vad är skillnaden mellan beslut och dom?
2022-01-13 Avlyssning av mobiltelefon - vem tar beslut och rätt till information.
2022-01-05 Anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd

Alla besvarade frågor (98704)