Kan jag förhålla mig passiv när jag fått begäran om skriftlig berättelse om vem som kört för fort inför fartkamera?

2021-04-21 i Förundersökning
FRÅGA
HejHar fått en begäran från Polisen om att uppge vem som var förare vid hastighetsöverträdelse, bilen, en firmabil fångad via plåtkamera.Har förstått av era tidigare svar att det är Polisen som skall identifiera förare, och det är ett föraransvar och inte ägaren till bilen, eller som i detta fall företag.Har nu fått en påminnelse där Polisen hänvisar till 23 kap. 6:e paragrafen rättegångsbalken och 8 paragrafen förundersökningskungörelsen 1947:948Fråga:Kan man fortfarande bara förhålla sig passiv ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

23 kap. 6 § rättegångsbalken stadgar att det under förundersökningen får hållas förhör med alla som antas kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen. Förundersökningskungörelsen (FUK) utgör ett komplement till reglerna. I 8 § stadgas att i stället för att förhör hålls får det begäras in skriftlig berättelse. Skriftliga berättelser lämpar sig i regel endast vid exempelvis enklare trafikbrott (jfr JO 1997/98 s. 159). Tanken i de fallen är att ersätta ett sedvanligt förhör med den skriftliga berättelsen.

När det gäller förhör får den som ska höras under förundersökningen vid vite kallas att infinna sig vid förhöret om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Vite får inte föreläggas, om förhöret avses ske per telefon eller om väglängden till den plats där förhöret skall hållas överstiger tio mil från den plats där den kallade har sin bostad eller stadigvarande uppehåller sig och det inte är av synnerlig vikt för utredningen att förhöret äger rum (23 kap. 6 a § rättegångsbalken). Vite är en form av straffavgift som tillfaller staten för det fall att förhörspersonen inte inställer sig för förhör. Vid begäran om skriftlig berättelse finns inte angett någon möjlighet till vite. Som synes är det heller ej möjligt med vite vid t.ex. telefonförhör.

Om du förhåller dig passiv och inte besvarar en skriftlig berättelse kan det i nuläget inte hända något, däremot är det tänkbart att du i stället kommer att kallas till ett sedvanligt förhör på polisstationen. Om du blir kallad till förhör är du skyldig att inställa dig för det. För att förekomma det kan det vara en god idé att besvara den skriftliga förfrågningen och informera om att du inte kan berätta alt. att du inte vet vem som körde bilen. Såväl i skriftlig berättelse som i ett förhör på polisstationen är du inte skyldig att berätta något. Skyldigheten ligger i att infinna dig, inte att berätta något. Den enda gången det föreligger en skyldighet att berätta något är om du blir kallad till domstolen som vittne och svär vittneseden.

I fråga om ansvar för fortkörningen vid fartkameran är rättsläget fortfarande detsamma som du redogör för i din fråga; det föreligger ett föraransvar, inte ett ägaransvar.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96505)