Kan jag företräda min dementa far?

2017-11-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej. Min pappa är gravt dement och kan inte längre skriva. Jag sköter hans ekonomi tillsammans med min bror, men vi är inte god man. När han blev sjuk skrev han en bankfullmakt om detta. Nu behöver han ju dock underteckna en massa papper i samband med arvet bouppteckning, arvskifte mm. Kan jag och/eller min bror underteckna i hans ställe eller måste det ske på något annat sätt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst beklagar jag er fars sjukdom. Ni kan dessvärre endast skriva under i hans ställe om ni har rätt att företräda honom i det ärendet. Detta kan uppnås genom fullmakt, god man eller förvaltare. Förvaltare är mer ingripande på huvudmannens egna rättshandlingsförmåga än en god man och av uppgifter ser jag inget om tyder på att det krävs. Jag kommer därför bara redogöra för fullmaktsmöjligheten och god man. Man vill inte ingripa i någons rättshandlingsförmåga mer än nödvändigt.

Rätt genom fullmakt

Som du nämnt har ni en bankfullmakt. Fullmakter är ett sätt att ge en annan person rätt att handla för ens egna räkning och avgränsas ofta till en typ av handling, eller även ibland en specifik handling endast, sedan återkallas fullmakten. Exempelvis: en fullmakt att köpa en bil, inte att i evig tid köpa bilar åt huvudmannen (i detta fall, din far). Ni skulle kunna skriva en till fullmakt för det ändamål ni nu behöver, men av min bedömning av din fråga verkar han behöva hjälp inom ett flertal områden. Om fullmakten inte omfattar det ärende ni vill företräda han i har ni således inte rätt att göra det. Ni får endast agera inom fullmaktens ramar (10 § 1 st Avtalslagen).

Generalfullmakt

Ett alternativ kan vara generalfullmakt, som ger er rätt att sköta i princip alla hans ekonomiska och rättsliga handlingar (10 § AvtL). Fullmakten ska vara skriftlig och den kan skapa större trovärdighet om den bevittnas av två vittnen. Det är inte ett krav för fullmaktens giltighet men kan vara bra i bevissynpunkt, speciellt då er far är dement och omdömet kan ifrågasättas.

HÄR kan du skriva ut en blankett för en generalfullmakt.

Nära anhöriga kan agera god man

Jag anser däremot att för att slippa fullmaktsförfarandet, och att någon eventuellt skulle hävda att er far var så dement att han inte egentligen kunnat utge fullmakt, så anser jag att en god man kan vara bättre lämpat. Detta är något ni i familjen kan vara, det behöver inte vara någon utomstående (11 kap. 15 § FB). Av frågan verkar du och din bror redan hjälpa till på så vis att det inte blir en stor omställning för er att inta rollen som god man. Oftast finns det blanketter på kommunens hemsida som ni kan fylla i. Därefter beslutar domstol om vem som utses till god man. Om ni föreslår viss person, förslagsvis du eller din bror om ni vill hålla det inom familjen, så kommer domstolen besluta om denne personen är lämplig (11 kap. 12 § FB). Det är dock vanligast att domstolen beviljar att just en familjemedlem är god man, det är huvudregeln. En annan huvudregel är dock att en person endast har en god man, men flera kan utses om det föreligger starka skäl för det. Exempelvis om uppdraget blir för omfattande för en person (11 kap. 13 § FB). Jag vågar inte svara på om det får någon betydelse arvsmässigt att ni i en arvshandling företräder er far när ni samtidigt är arvingar själva. Ur objektivitetssynvinkel är det bäst om personen som företräder er far i arvsärenden inte har ett intresse av arvet, för att undvika jävsituationer. Men jag vågar som sagt inte svara säkert på om det har en betydelse.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1437)
2021-11-30 Är det olagligt att använda någon annans kontokort för att shoppa online om man har personens samtycke?
2021-11-30 Ofullständig fråga
2021-11-16 Rätt till provision?
2021-11-15 Hur beräknas andelarna vid en avyttring av en gemensamt ägd bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97608)