FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt15/09/2021

Kan jag förbjuda svampplockare på min mark?

Har en tomt på 2.2 hektar med lite skog. Har inte satt upp staket, och därför är folk här och plockar svamp. Kan jag förbjuda det eller går det under allemansrätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis kan nämnas att regeringsformen (1974:152) (RF) och miljöbalken (1998:808) (MB) kommer att användas för att besvara din fråga.

Allemansrättens innebörd

Allemansrätten innebär att alla har tillgång till naturen (2 kap. 15 § RF). Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen kan dock inte göra det hur som helst, utan den som vistas där behöver visa hänsyn och varsamhet i naturen (7 kap. 1 § MB). När det kommer till vilt växande bär och svampar tillhör dock dessa markägaren så länge de står på rot eller sitter på riset. Som markägare får du dock inte hindra någon från att plocka dem, trots att du äger marken.

Om svampen som plockas däremot är tryffelsvamp så är rättsläget oklart. Naturvårdsverkets bedömning är dock att plockning av tryffel kräver tillstånd av markägaren. Plockning av tryffelsvamp omfattas alltså inte av allemansrätten (Naturvårdsverket). Anledningen är att svampen ofta behöver grävas upp på markägarens mark. Om det gäller större grävningar kan det dessutom krävas tillstånd av länsstyrelsen, då omfattande grävning kan påverka naturmiljön (12 kap. 6 § MB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan du inte hindra svampplockare från att plocka svamp, trots att du äger marken. Om det dock rör sig om tryffel behövs förmodligen tillstånd från dig för att plocka dem på din mark.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Emil WellanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000