Kan jag få tillbaka mina pengar om jag aldrig fått varan jag köpt på internet av en privatperson?

2020-08-20 i Köplagen
FRÅGA
Hej, jag skulle köpa tröjor av en privatperson på facebook marketplace, jag swishar han 1150kr men får aldrig tröjorna, hittar sedan att han tagit bilder på tröjor från tradera och det är dessa jag "köpt". Jag känner inte personen men har nu hittat alla hans olika uppgifter. Hur ska jag göra för att få tillbaka pengarna? 1150kr låter inte mycket men jag som endast har studiebidraget som inkomst så blir det mycket och skulle gärna vilja ha tillbaka pengarna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du köpt en tröja via nätet som inte levererats. På grund av att du hittat bilder på samma tröja på en annan plattform misstänker du att du kan ha blivit lurad.

För att svara på din fråga tänker jag redogöra för brottet bedrägeri aktualiseras samt vad som gäller om säljaren är i dröjsmål.

Din fråga regleras i köplagen (köpL) samt brottsbalken (Brb).

Kan bedrägeri aktualiseras?

Det brottet som kan tänkas föreligga är bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Således krävs det att personen uppsåtligen (jfr 1 kap. 2 § Brb) vilselett motparten i att betala för en tröja säljaren aldrig haft till avsikt att leverera. Gärningen ska ha inneburit ekonomisk skada för köparen och ekonomisk vinning för säljaren.

I ditt fall är det inte helt klargjort att säljaren haft till avsikt att inte skicka tröjan till dig (även om det kan verka så). Det krävs att säljaren medvetet vilselett dig att betala för något denne aldrig tänkt skicka för att bedrägeri ska kunna aktualiseras.

Om det föreligger brott kan skadan ersättas genom skadestånd för ren förmögenhetsskada (2 kap. 3 § Skadeståndslagen).

Vad gäller enligt köplagen?

I köplagen finns regler kring vilka skyldigheter som säljaren har gentemot köparen. Köplagen är s.k dispositiv vilket innebär att man kan sinsemellan komma överens om egna köpvillkor som avviker från lagen (3 § KöpL), jag utgår däremot från att ni inte kommit överens om något särskilt i samband med köpet. Således gäller köplagen i sin helhet.

Om säljaren inte överlämnat tröjan inom skälig tid från köpet kan man argumentera för att säljaren befinner sig i dröjsmål med varans avlämnande, således kan du kräva skadestånd, fullgörelse och dessutom häva köpet (22 § köpL). I ditt fall verkar det inte som att säljaren har någon intention för att fullgöra köpet vilket i så fall leder oss till att häva köpet samt söka skadestånd.

För att få häva köpet krävs att dröjsmålet är väsentligt för dig samt att säljaren insett eller borde insett detta (25 § köpL). I detta fall är det avgörande om det har förlupit en orimlig lång tid eller andra omständigheter som talar för att dröjsmålet är av väsentlig betydelse. I och med att vi är osäkra på om dröjsmål verkligen föreligger kan vi använda oss av 62 § köpl som handlar om anteciperat avtalsbrott (dröjsmål med varans avlämnande), således måste det stå klart att säljaren inte tänker skicka tröjan för att vi ska kunna häva.

Du kan även söka skadestånd för den skada du lidit till följd av att tröjan inte avlämnats. Rimligen yrkar man i detta fall på köpeskillingen jämte ränta (27 § köpL).

Det viktigaste är att du meddelar säljaren om att du tänker häva köpet och kräver pengarna tillbaka.

Vad kan du göra?

Du ska självklart upprätta en polisanmälan om du misstänker brott. Du kan även vända dig till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande för att få tillbaka dina pengar. I och med att du betalat för en vara utan att få den har det nu uppstått en fordran (skuld) hos säljaren där du är ägare till skulden. Kronofogden kan vara behjälpliga i att kräva fullgörelse av tröjan alternativt driva in de pengar du kräver med anledning av säljarens avtalsbrott.

Slutsats

Min bedömning är att det kan föreligga bedrägeri. Däremot kan det vara ett brott som är svårt att utreda och kan ta lång tid. Min bedömning är att du gör rätt i att kontakta säljaren och erinra om att du vill häva köpet, skulle säljaren inte svara så rekommenderar jag att du ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogden.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1312)
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?
2021-02-14 Vem har bevisbördan gällande fel i vara?
2021-02-11 Säljarens utfästelse och befintligt skick

Alla besvarade frågor (89565)