Kan jag få tag i en dom som meddelats för mer än tio år sedan?

FRÅGA
Även om domar har tagits bort efter 10år, går det att få tag på dom ändå?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ja, det går att få tag på domar som är äldre än tio år. De tas inte bort. Däremot kan en uppgift gallras ur belastningsregistret, men det är inte detsamma som att själva domen raderas. Gallring i exempelvis tingsrättens arkiv kan innebära att domstolen inte längre får en sökträff på en person eller organisation i sitt system.

Domar är offentliga handlingar

Domar är allmänna handlingar, och är som huvudregel offentliga. Det följer av tryckfrihetsförordningen 2 kap. 1 §. Att domen är offentlig innebär att var och en har rätt att begära ut domen och ta del av dess innehåll, tryckfrihetsförordningen 2 kap. 15 §. Undantagsvis kan hela eller delar av en dom sekretessbeläggas, tryckfrihetsförordningen 2 kap. 2 § & offentlighets- och sekretesslagen 36 kap. Det resulterar vanligtvis i att vissa känsliga delar av domen maskeras.

Domstolarna och Riksarkivet förvarar domar

För att begära ut en specifik dom bör du vända dig till den domstol som meddelat domen. Du kan exempelvis skicka ett mejl till Göteborgs Tingsrätt och be att få ta del av en specifik dom som meddelats av domstolen. Enklast är om du har målnumret till hands. Namn, personnummer, datum då domen meddelades och andra uppgifter kan annars leda till att domstolen kan hitta domen i sitt arkiv, och lämna ut den till dig. Observera dock att det för vissa måltyper krävs det att du har målnummer samt ungefärligt datum då domen meddelades, om mer än fem resp. tio år har förflutit sedan avgörandet.

Riksarkivet förvarar de äldre handlingar som domstolarna inte längre förvarar hos sig.

Gäller det äldre domar från Stockholms tingsrätter eller Förvaltningsrätten i Stockholm bör du vända dig till Stockholms Stadsarkiv. Äldre handlingar från Malmö tingsrätt finns hos Malmö Stadsarkiv.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Tveka inte att ställa en ny fråga till oss om du har fler funderingar!

Vänligen,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (124)
2020-11-23 Fråga om yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen
2020-10-17 Har systembolaget en skyldighet att lämna ut handlingar?
2020-09-28 Rätt att få ta del av allmänna handlingar
2020-09-02 Följer myndigheter offentlighetsprincipen?

Alla besvarade frågor (86503)