Kan jag få ta del av min sambos fastighet (som inte utgör samboegendom) om jag lagt ner kostnader och tid på underhåll, ombyggnation och renovering under vårt samboförhållande?

FRÅGA
Sambo-eller enskild egendom Är sambo sedan drygt 6,5 år och vi bor tillsammans i en gemensam hyreslägenhet och ett åretrunthus/fritidshus som min sambo införskaffade innan vi blev sambos. Nu vill han att vi delar på oss och jag undrar därför om jag inte har något att säga till om när det gäller huset. För kännedom så är det jag som vistas där mest och som lägger ner själ och hjärta i både hus och trädgård. I veckorna bor jag/vi i lägenheten och på helger och lov bor till största delen jag i huset. Han är endast hemma halva året och vill då helst vara i lägenheten i stan. Vi har gemensamt byggt om uteplatsen och köket för att modernisera för att underlätta allt när vi/jag är där. Trädgården har jag personligen byggt om, dels för att få den fin och dels för att öka värdet på fastigheten då våra tankar var att vi skulle kunna njuta därute när vi blir gamla. Tacksam för svar. Förtvivlad sambo
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enbart samboegendom ska delas upp


Huvudregeln när det kommer till bodelning av samboförhållandet är att enbart samboegendomen ska delas upp. All annan egendom behåller respektive sambo. Samboegendomen utgörs i sin tur av bostad och bohag som förvärvats (antingen av den ena sambon eller av båda gemensamt) för gemensam användning. Det är alltså själva syftet med förvärvet som spelar roll; inte om det sker före eller efter samboförhållandet. Därför finns det en möjlighet att huset utgör samboegendom. Om förvärvet skedde innan ni träffats är det dock troligt att syftet inte var att ni skulle bruka sommarhuset tillsammans. Vanligtvis finns i dessa fall en presumtion om att egendom som ägs av den ena sambon innan samboförhållandet inleds ska utgöra den sambons enskilda egendom, om inte annat kan visas.


Det är svårt att uttolka när (tidsmässigt, i relation till inledandet av ert samboförhållande) förvärvet skedde ur din text, så jag kommer inte att gå längre in på det. Jag tror dock att du förstår poängen och vilken avvägning som måste göras.


Om det inte fanns något "gemensamt bruk-syfte" så ska alltså din sambo vid bodelningen få behålla sommarhuset i sin helhet, eftersom det då inte utgör samboegendom. Du måste i det här fallet kunna visa att förvärvet av fastigheten skedde i syfte att ni gemensamt skulle nyttja den.Obehörig vinst och målet "Den betalande sambon"


Av din fråga verkar det också som att både du och din sambo lagt ner både tid och resurser på att renovera och bygga om på fastigheten. Detta faktum innebär tyvärr inte att du har rätt till en andel av fastigheten, eller ens ersättning för nedlagda kostnader; åtminstone inte ur sambolagens bestämmelser.


Ett liknande fall var relativt nyligen uppe i Högsta Domstolen (jag lägger en länk här, om du vill kika på målet själv). En person (X) riktade ersättningskrav mot dennes f.d sambo (Y) för kostnader som X haft i samband med renovering av Ys sedan tidigare ägda fastighet (X fick inte ta del av fastigheten vid bodelningen eftersom den inte utgjorde samboegendom). X hade bl. a. betalat ett antal fakturor gällande installationer och ut- och tillbyggnader på fastigheten för sammanlagt knappt 300 000 kr. X menade först och främst att dessa utgifter var att betrakta som lån till Y. Detta kunde X inte bevisa och domstolen underkände yrkandet. I andra hand menade X att Y hade gjort en obehörig vinst genom att hon fått tillgodogöra sig värdet på renoveringsarbetena, trots att deras samboförhållande upphörde kort efter att X betalat samtliga kostnader. Här menade domstolen att det finns både argument för och argument emot att se betalningarna som obehörig vinst för Y. Man kom dock till sist till slutsatsen att denna typ av ersättning inte kan godkännas med följande slutmotivering:


"Det finns i nu aktuella situationer goda möjligheter för den sambo som tillför ett värde att skydda sina ekonomiska intressen, exempelvis genom att dokumentera att det har skett en försträckning eller genom att begära ett avtal om delägarskap i egendomen. Det ger också den andra sambon möjlighet att ta ställning till om han eller hon vill ta emot värdet och därigenom sätta sig i skuld till den tillskjutande sambon eller acceptera henne eller honom som delägare."


Sambon som tillför värde till fastigheten har en möjlighet att dokumentera detta i ett låneavtal eller begära att bli delägare för att betala kostnaderna för renovering/ombyggnad.


Sammanfattningsvis finns det alltså enligt rådande rättsläge inte särskilt mycket att göra, om fastigheten utgör din sambos enskilda egendom. Min rekommendation blir i detta fallet att prata med din sambo och försöka arbeta fram en lösning på situationen, vare sig det gäller nyttjanderätt till fastigheten (om han ändå inte spenderar någon tid där kanske detta är något att fundera på) eller ersättning för nedlagd tid/kostnader.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Om det är någonting som är oklart eller om jag missuppfattat någonting ur din text så får du gärna höra av dig till mig på lucas.cyren@lawline.se så ska vi se till att det blir rätt.

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2486)
2019-12-12 Kan huset min sambo köper vara hens enskilda?
2019-12-12 När är sambolagen tillämplig och kan bodelningsförrättare utses vid bodelning?
2019-12-08 Hur fungerar en bodelning för sambors?
2019-12-08 Sambors rätt till bostad och egendom

Alla besvarade frågor (75542)