Kan jag få skadestånd för att jag halka på hotellets utrymmen?

FRÅGA
Hej, Stod på ett hotells terass som vi gäster hade tillgång till. Dessvärre så var det varken någon skylt om halka eller sandat (detta var under december). Väl ute på terrassen halkade jag och bröt min handled. Strax efter händelsen kom personal dit som stängde dörrarna till terrassen och konfirmerade att det var halt. Jag fick en svår fraktur och var tvungen att opereras. Min fråga till er: Går det att göra en rättslig process av detta eller måste jag mer eller mindre acceptera så som det blivit? Med vänliga hälsningar,
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpligt lagrum

Min tolkning av din fråga är att du undrar ifall du kan få skadestånd för din skada. Jag kommer använda mig av skadeståndslagens (SkL) regler. Jag kommer inte utreda frågan om din rätt till försäkring eftersom jag inte vet tillräckligt om din eventuellt tecknade försäkring.

Har du rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen?
Här blir den allmänna ansvarsregeln tillämplig, 2 kap. 1 § SkL. För att du ska få skadestånd krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda. Jag utgår ifrån att hotellet är den part som bär ansvaret eftersom du skadade dig på deras terass. Hotellet ska då ha vållat en person eller sakskada genom uppsåt eller vårdslöshet. Det ska dessutom föreligga adekvat kausalitet (mer om begreppets innebörd nedan).

Att vålla/orsaka en skada kan antingen ske genom aktivt handlande eller passivitet. I svensk rätt är huvudregeln att passivitet inte medför skadeståndsskyldighet. Till huvudregeln finns dock vissa undantag. Ett sådant är att den som har framkallat en fara också kan bli ansvarig ifall den är passiv. I detta fallet kan det tänkas att hotellet har framkallat en fara genom att erbjuda terassen till sina gäster utan att sätta upp en varningsskylt eller sanda. Här har alltså hotellet enligt min mening en skyldighet att varna sina gäster för halka för att undgå ansvar.

Har hotellet varit vårdslösa?
Nästa förutsättning som ska vara uppfyllt är att hotellet ska ha handlat uppsåtligt eller vårdslöst. Det förstnämnda kommer jag att utesluta eftersom det inte finns något som tyder på uppsåt(avsikt). Det kan däremot anses vårdslöst att ett hotell inte sätter ut varningsskyltar i anslutning till deras terass mitt under vintern. I normala fall åligger det t.ex butiker att sätta ut varningsskyltar vid halkrisk. Samma skyldighet torde ligga på ett hotell i fråga om deras lokaler och utrymmen som står öppna för gäster. Av din beskrivning anser jag att hotellet har brustit i sin aktsamhet och kan göras ansvariga. Något som talar för denna linje är att hotellet kände sig skyldiga att efter din skada stänga igen. Det tyder på att de i efterhand förstod att det fanns en halkrisk ute på terassen. Denna handling borde skett redan innan skadan eftersom det inte är en främmande händelse att terasser är hala på vintern.

Föreligger adekvat kausalitet?
För att nå framgång med en talan om skadestånd måste dessutom adekvat kausalitet föreligga, dvs. ett orsakssamband mellan hotellets passivitet och din skada. Följden ska dessutom vara rimlig eller påräknerlig. Det innebär i korthet att det måste vara just den omständigheten att en skylt inte fanns eller att det inte var sandat som gjorde att du halkade. Frågan blir alltså: Skulle din skada inträffa trots att det var sandat eller trots att en skylt fanns? Det blir en argumentationsfråga.

Vad är det för skada?
Du har råkat ut för en personskada (din brutna arm), 5 kap 1 § SkL. Ersättning utgår för sjukvårdskostnad som du har haft, inkomstförlust samt för psykiskt och fysiskt lidande.

Sammanfattning:
Min bedömning av din fråga är att du har rätt till skadestånd. Ett hotell som tillhandahåller en terass mitt i vintern har en skyldighet att minimera risken för halka. En talan om skadestånd förs vid allmän domstol och jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist för hjälp med stämningsansökan. Våra jurister på Lawline är duktiga på det och du kan boka en tid med dem på http://Www.Lawline.se/boka.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Abdulahad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (223)
2022-01-26 Vad gör man om ens hund blivit biten av en annan hund?
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

Alla besvarade frågor (98708)