FrågaARBETSRÄTTSjuk 19/10/2018

Kan jag få sjuklön som pensionär?

Rätt till sjuklön som pensionär och timanställd?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga krävs att vi börjar i lag (1991:1047) lag om sjuklön (SjukL)som är tillämplig lag. Det definierars i 1 § SjukL att en arbetstagare har rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner, så kallad sjuklön. Detta gäller oavsett ålder. Enligt 3 § SjukL har du rätt till 14 dagars sjuklön från din arbetsgivare, vilket i ditt fall blir för de timmar du skulle ha arbetat. Den första dagen du är sjuk får du ingen sjuklön på utan den räknas från dag två och då får du 80% av din lön, enligt 6 § SjukL.

Du har alltså rätt till sjuklön om du är pensionär och du skyddas som arbetstagare genom lag om sjuklön.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jesper KrögerRådgivare
Hittade du inte det du sökte?