Kan jag få rättshjälp?

2020-06-30 i Rättshjälp
FRÅGA
Jag har jätte dålig ekonomi men behöver rättshjälp för att få tillgång till domstol. Finns det möjlighet till det?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I situationer där man hamnar i rättslig tvist kan man få ersättning genom rättsskyddet i hemförsäkringen för kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud. Man måste som regel ha haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två år för att kunna utnyttja rättsskyddet. Rättshjälp regleras i rättshjälpslagen (RHL)

Rättsskyddsförsäkring

I hemförsäkringen ingår det ibland en rättsskyddsförsäkring. Denna typ av försäkring täcker en del av kostnaderna för ett ombud och vid en förlorad tvist täcks även motpartens kostnader av rättsskyddsförsäkringen. Vilka kostnader som exakt täcks är dock svårt att besvara, utan det beror på vilka villkor försäkringsbolaget har.

Rättshjälp

Rättshjälp får beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kronor, 6 § rättshjälpslagen. Med ekonomiskt underlag menas den rättssökandes beräknande årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden samt skuldsättning. 38 § rättshjälpslagen. Det innebär att den som söker rättshjälp inte får ha en årsinkomst som överstiger 260 000 kronor. En annan förutsättning för att få rättshjälp är att man inte ska ha rättsskyddsförsäkring, 9 § rättshjälpslagen. Det innebär att; har man en rättsskyddsförsäkring så finns det ingen möjlighet att få rättshjälp. Rättshjälpen täcker enbart den rättssökandens kostnader och inte motpartens kostnader. Rättshjälp får inte beviljas i vissa ärenden, till exempel i ärenden om fastighetsdeklaration eller i en angelägenhet som rör skuldsanering eller F-skuldsanering. 10 § rättshjälpslagen.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Sheba Shaly
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (68)
2020-12-31 Fråga angående rättskydd och rättshjälp.
2020-11-28 Skäl att kontakta advokat vid ringa narkotikabrott?
2020-07-31 Finns det möjligheter att få rättshjälp billigare när man saknar de ekonomiska möjligheter för att bekosta det själv?
2020-07-28 Val av advokat vid rättshjälp

Alla besvarade frågor (88360)