Kan jag få någon ersättning för min förstörda oförsäkrade motorcykel?

2020-09-07 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Min vän körde min obesiktade, oskattade och oförsäkradre motorcykel och mötte en polisbil. Denne började jaga min kompis och han körde vidare, det hela slutade med att min kompis blev rammad av polisbilen och blev gripen. Motorcykeln fick allvarliga skador av rammningen. Min fråga lyder; kan jag få någon form av ersättning för min förstörda motorcykel? Antingen från polisen eller från annan myndighet. Även om min vän inte hade min tillåtelse att köra min motorcykel så hade han min tillåtelse att ha nycklarna och att flytta på den utan att köra den, han har alltså inte stulit den och jag vill inte att han ska betala mig något. Jag undrar om jag kan få pengar på annat sätt. Tack på förhand. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skadeståndsanspråk

Dina möjligheter att få ersättning för motorcykeln är ganska begränsade. En möjlighet vore att ansöka om skadestånd från polisen. Men kan begära ersättning om polisen orsakat en skada. Det är dock ovanligt att skadestånd betalas ut om skadan uppstått till följd av polisens arbete i samband med att ett brott begåtts. Att inte stanna på polismans tecken är till exempel ett brott mot trafikförordningen. (2 kap. 3 § trafikförordningen) För att ansöka om skadestånd direkt från polisen fyller du i blanketten på deras hemsida. Du ska då kunna visa att det är polisen som orsakat skadan, precisera det ersättningsbelopp du begär och styrka beloppet genom att bifoga till exempel kvitton.

En annan grund vore att söka skadestånd av det allmänna. "Staten eller kommun ska ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar". (3 kap. 2 § skadeståndslagen). En sakskada är en skada på ett fysiskt föremål, till exempel en motorcykel. För att nå framgång med en sådan talan måste du dock kunna bevisa att polisen vållat motorcykelns skador genom fel eller försummelse i deras myndighetsutövning. Från praxis, alltså tidigare dömda mål, har bara klara misstag i myndighetsutövning lett till en rätt att få skadestånd. För att ta ställning till om poliserna agerat felaktigt när de prejade din vän krävs mer information om omständigheterna än vad som framgår av din fråga.

Försäkringsersättning

Eftersom du inte haft någon fordonsförsäkring finns såklart ingen möjlighet att få någon ersättning från en sådan. De allra flesta har dock en hemförsäkring, ibland med en allriskförsäkring inkluderat. Allriskförsäkringen kallas ibland för "drulletillägg". Chanserna att du kan få ersättning ur din hemförsäkring för skadorna på din motorcykel är små, men det skadar inte att kolla upp om din hemförsäkring skulle kunna täcka några av kostnaderna.

Sammanfattning och råd

Du lättaste du kan göra är att ansöka om skadestånd från polisen på deras hemsida. Om du och din vän anser att polisen agerat felaktigt bör ni ta kontakt med en jurist innan ni överväger att inleda en rättslig process. Lawline har erfarna jurister som kan hjälpa er vidare i sådana fall.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (635)
2021-02-08 Försäkringsersättning efter klämskada
2021-01-31 Vad innebär culparegeln?
2021-01-30 Kan jag kräva skadestånd av mitt gym?
2021-01-19 Vad kan jag göra om min granne olovligen tar bort träd och buskar på min tomt?

Alla besvarade frågor (89652)