Kan jag få min kommun att ordna ett boende till mig?

Kommunen är ansvarig att se till att det finns bostäder i kommunens område till sina medborgare.

I praktiken låter det för mig att min kommun är skyldig att ordna en bostad åt mig då jag är en medborgare och en invånare i kommunen.

I så fall hur får jag min kommun att ordna ett boende och till vem vänder jag mig?

Om jag har fel kan ni gärna detaljera er mera om kommunens skyldighet och hur det tolkas i praktiken.

Tack!

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur kommunens ansvar för att kommunens medborgare har bostad fungerar i praktiken.

Socialtjänstens mål

I 1 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) stadgas att socialtjänsten (som är en del av kommunen) ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor. Det kan knappast anses vara jämlikt i levnadsvillkor att vissa personer lever i hemlöshet. Alltså ska de främja att alla personer har en bostad och skäliga levnadsvillkor.

Kommunen har även det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen ska få det stöd och den hjälp som de behöver enligt 2 kap 1§ 1 stycket SoL. Här kan detta betyda stöd och hjälp att ha boende för att uppnå en skälig levnadsnivå.

Kommunens ansvar för bostadsförsörjning

Detta betyder dock inte att de bara ska ge personer bostad. Personen i fråga måste ha uttömt alla andra möjligheter att tillgodose sitt behov av bostad, genom familj och andra resurser som kan användas att tillförsäkra detta, 4 kap 1§ 1 stycket SoL. Om det inte går att tillgodose på annat sätt kan personen få bistånd för bostad som stöd för sin livsföring i övrigt.

Att kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar är någonting som även kommer till uttryck i lag om kommunens bostadsförsörjningsansvar. I lagen sägs att kommunen ska planera bostadsförsörjningen så att alla i kommunen har förutsättningar att leva i goda bostäder. Detta betyder dock inte att kommunen omedelbart har ett ansvar att ingripa och bereda bostad varje gång någon behöver hjälp utan detta är ett mer långsiktigt stadgande.

För att sammanfatta brukar bistånd vara det allra vanligaste stödet för att tillförsäkra personer en skälig levnadsnivå och bostad som ett led i det. Du kan vända dig till socialnämnden i din kommun för att få hjälp.

Behöver du mer hjälp i frågan är du välkommen att boka tid med en av våra jurister här.

Vänligen,

Jessica KhooRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000