Kan jag få kortare uppsägningstid på min lägenhet?

Jag har ett förstahandskontrakt på en studentlägenhet där 3 personer bor (jag, "M" och "S"). Tekniskt sett är M och S inneboende hos mig, jag var tidigare student och den enda med rätt att bo i lägenheten (helt ok med inneboende enl värden dock). I onsdags flyttade jag ut, och i mitt ställe flyttade "A" in, som skulle börja plugga till höstterminen, men hade ej ännu fått antagningsbesked. Vi ordnade ett "övergångskontrakt" oss emellan, som gick ut på att han fick bo där mot hyra fram till att han fått antagningsbeskedet, varpå vi skulle skriva över kontraktet helt i hans namn i samråd med hyresvärden. Tyvärr gick A bort i helgen, fullkomligt oväntat. Jag har redan flyttat ut, och de som bor kvar i studentlägenheten har inte längre lust att bo kvar, ganska förståeligt. Vi tre befinner oss nu i situationen att vi vill säga upp lägenheten, men vi har 3 månaders uppsägningstid. För egen del blir det rätt tufft med dubbla hyror under denna period, M och S tycker sannolikt likadant. Min fråga gäller således: finns det något skyddsnät att luta sig mot i en situation som denna? Skulle vi kunna slippa uppsägningstid av särskilda skäl? Kan vi få hjälp med uppsägningshyran på hemförsäkringen? Finns det något som kan hjälpa oss när något sånt här inträffar så plötsligt? Mvh K

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår din fråga undrar du om det finns någon möjlighet att säga upp hyreskontraktet i förtid, eller åtminstone på en kortare tidsperiod än den i avtalet stadgade fristen på tre månader.

Reglerna för hyresavtal återfinns i 12 kap. Jordabalken och kallas i folkmun för hyreslagen. Många av hyreslagens bestämmelser är tvingande till hyresgästens fördel, det vill säga du i det här fallet, vilket innebär att det som följer av lag går före vad som står i hyreskontraktet. Lagreglerna fungerar med andra ord som ett skydd för hyresgästen och kan inte förhandlas bort till dennes nackdel. 

Nu vet inte hur länge du har haft ditt hyreskontrakt för lägenheten och hur det är utformat, men förutsatt att det är ett tidsbestämt till längre än 3 månader är kortaste möjliga uppsägningstiden för både hyresgäst och hyresvärd 3 månader. Skulle det vara kortare än 3 månader har du rätt till en veckas uppsägningstid. Om det inte är tidsbestämt utan löper tillsvidare är uppsägningstiden 3 månader för hyresgäst och hyresvärd även där (12 kap. 4 §). 

Tyvärr finns det ingen bestämmelse som ger stöd för att säga upp kontraktet i förtid p.g.a. särskilda omständigheter likt de som förekommer i ditt fall. Bestämmelsen om att kontraktet får sägas upp inom en månad om hyresgästen avlider aktualiseras exempelvis inte då det fortfarande är du som står som hyresgäst och "A" i det närmaste kan karaktäriseras som att hen hyrde i andra hand (12 kap. 5 § st. 2). 

En sista utväg är att ni försöker komma överens med hyresvärden om en kortare uppsägningstid, kanske att ni ordnar en ny hyresgäst till hyresvärden så att hen inte riskerar att lägenheten står tom. Om ni båda är överens om en kortare än uppsägningstid än tre månader utgör inte lagen några hinder för en sådan överenskommelse, men det är inget som hindrar er hyresvärd från att avstå alla potentiella lösningar för att helt enkelt vänta ut era tre månaders uppsägningstid. Men ni kan alltid försöka!

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Har ni några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att ställa en ny fråga till oss!

Joel EngströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning