Kan jag få ersättning trots att gärningsmannen inte dömdes?

Hej, Vid en dom från tingsrätten där person blivit friad från brott men i domen säger att man faktiskt blev av med 5000kr vid rån. Kan jag som offer änd trots friad dom av gärningsman, få ersättning från tex Brottsoffermyndigheten eller liknande? Kan tillägga att brottet jag blev utsatt för blev nekat hos försäkringsbolaget. Hittar bara svar på frågan där det nämns att gärningsmannen blev dömd.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Du kan inte erhålla skadestånd om inte gärningsmannen dömts

För att få erättning genom skadestånd från gärningsmannen krävs att personen dömts till skadestånd genom en fällande dom i domstol. Av din fråga framgår att gärningsmannen inte dömts, vilket innebär att du inte kommer ha möjlighet att få ersättning för beloppet du blivit av med genom rånet. 


Du kan möjligvis få brottsskadeersättning genom Brottsoffermyndigheten

Rätten till att få brottsskadeersättning regleras i brottsskadelagen. Den som drabbats av sakskada till följd av brott kan erhålla brottsskadeersättning från staten, 1 § brottsskadelagen. 


För att kräva ersättning från staten genom Brottsoffermyndigheten krävs att du gjort en polisanmälan efter den inträffade händelsen, vilket jag förutsätter att du gjort då ärendet gått till domstol. Du måste också ha undersökt om du kan få ersättningen genom ditt försäkringsbolag eller från gärningsmannen i form av skadestånd. Vi har i stycket ovanför kommit fram till att du inte kommer kunna begära skadestånd från gärningsmannen och du har i din fråga redogjort för att ditt försäkringsbolag nekat dig ersättning till följd av brottet. Vad som också krävs för att få ersättning från Brottsoffermyndigheten är att gärningsmannen dömts och därmed kan ersättningen inte bli aktuell i din situation.


Det finns dock möjlighet att få brottsskadeersättning om gärningsmannen är okänd. Av din fråga framgår att en person friats efter förhandling i tingsrätt, men jag vet inte vad det beror på. Om det beror på att det inte kunde styrkas att personen var gärningsman och annan gärningsman är okänd, kan du ansöka om brottsskadeersättning från tre år då domen vann laga kraft. 


Att bli av med ett föremål är en så kallad sakskadan. Av frågan framgår inte om du blivit av med ett föremål värt 5 000 kronor eller om du blivit av med 5 000 kronor i kontanter. Det spelar ingen roll eftersom NJA 2008 s 861 stadgar att förlust av pengar är en form av sakskada. Brottsskadeersättning betalas för sakskada om brottet begåtts av någon som var intagen vid kriminalvårdsanstalt, häkte eller vårdhem för unga eller missbrukare, 6 § brottsskadelagen. Brottsskadeersättning för sakskada kan även betalas i andra fall än de som framgår av 6 § i den utsträckning den skadelidandes möjligheter att försörja sig allvarligt har försvårats genom skadan eller ersättningen annars framstår som särskilt angelägen, 8 § brottsskadelagen. 


Några sammanfattande ord

Du kan inte få ersättning i form av skadestånd från gärningsmannen då det inte finns någon fällande dom från tingsrätten. Möjligheterna för brottsskadeersättning till följd av sakskada är också begränsade. Av vad du redogjort för i din fråga verkar möjligheterna att få brottsskadeersättning små. Du kan dock alltid testa att göra en ansökan.


Här kan du läsa mer om dina möjligheter att begära brottsskadersättning och även göra en webbansökan. 


Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline eller boka tid med någon av våra duktiga jurister. 


Vänligen, 

Anna FalkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000