Kan jag få ersättning för min tid som frihetsberövad?

FRÅGA
Hej Lawline, jag blev i början av Februari arresterad för misshandel (är endast misstänkt) fick sitta i arresten i fyra dagar då jag vägrade erkänna något jag inte gjort men blev frisläppt vid häktningsförhandlingen (Fortfarande misstänkt). När jag väl kom hem så började personen som jag ska ha "misshandlat" och hennes vänner smutskasta mig i diverse facebookgrupper. De märkte att jag blivit släppt då jag började radera kommentarer och inlägg i en av grupperna som de spred sitt förtal och smutskastning på och gjorde då en falsk anmälan till polisen om att jag ska ha hotat dem med vapen på sociala medier. Polisen stormade mitt boende cirka halv fyra på natten och frihetsberövade mig ännu en gång. Jag blev däremot frisläppt 24 timmar senare efter att ha gett ut mina lösenord till sociala medier för att motbevisa deras falska anklagelser. Jag skulle helst vilja anmäla åklagarmyndigheten som blint litar på dessa personer som bestämt sig för att göra mitt liv ett helvete pga av personliga dispyter men förstår att det är idioti att gå upp mot staten. Min fråga till er är nu, hur går jag tillväga för att anmäla dessa personer samt få ersättning för intrånget mot mitt privatliv som den frihetsberövning som skett? Vill även söka ersättning för tiden i arresten vid misstanke om misshandel men det kommer i ett senare skede då jag ännu är misstänkt.Tack!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att det är åklagaren/polisen som du vill anmäla och inte de personer som har anklagat dig för att ha hotat dem.

Anmäla åklagare/polis?
En åklagare/polis kan man anmäla på två olika sätt - antingen till polismyndigheten om du anser att åklagaren/polisen har begått ett brott eller till Justitieombudsmannen (JO) om du anser att åklagaren/polisen har brustit i sin tjänsteutövning. Av de uppgifter du anger verkar inte åklagaren eller polisen ha begått något brott (vilket i ditt fall eventuellt skulle kunna vara hemfridsbrott eller olaga frihetsberövande, se 4 kap 6 § samt 4 kap. 2 § brottsbalken).

För att polisen ska ha en laglig rätt att göra en husrannsakan räcker det med att de har en anledning att anta (ett lågt ställt beviskrav) att ett visst, konkret brott har begåtts. Det krävs även att fängelse finns med i straffskalan för det misstänkta brottet.

Angående att de har frihetsberövat dig får man kolla på reglerna i 24 kap. rättegångsbalken. En polis har en rätt att gripa någon om det finns skäl att anhålla någon. Den gripne ska så snart som möjligt förhöras och därefter beslutar åklagare om den misstänkte ska anhållas. Om den misstänkte inte anhålls ska beslutet om gripandet omedelbart hävas (se 24 kap. 7 samt 8 § rättegångsbalken).

Vidare får en person anhållas i avvaktan på att domstolen ska pröva frågan om häktning. En person får också anhållas om det är av stor vikt för utredningen. Ett beslut om att anhålla någon fattas av åklagare. Senast klockan 12 tredje dagen efter ett beslut om anhållande måste åklagaren göra en häktningsframställan till domstol (se 24 kap. 6, 11, 12 samt 13 § rättegångsbalken).

Ersättning för ett frihetsberövande:
Den som har varit frihetsberövad (anhållen eller häktad) utan att sedan bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning av staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Den som begär ersättning måste själv ge in den utredning som behövs för att exempelvis bedöma skadans storlek.

Allmänna förutsättningar för rätt till ersättning är att du måste ha varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad för att kunna ansöka om ersättning hos Justitiekanslern (JK) när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg (se 2 § frihetsberövandelagen).

De skador som kan ersättas är för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (se 7 § frihetsberövandelagen). En grundläggande förutsättning för ersättning är att skadan är en direkt följd av själva frihetsberövandet. Du kan alltså inte få ersättning för skador som har uppstått på grund av brottsmisstanken som sådan, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet. Du kan inte heller få ersättning för personskada.

I ditt fall kommer du förmodligen inte kunna få någon ersättning för de 24 timmar som du var frihetsberövad. Vidare är det som du säger angående din tid i arresten, att du får vänta till förundersökningen är nedlagd eller att en frikännande dom meddelas innan du kan lämna in ditt krav om ersättning till JK.

Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.

Vänligen,

Jennie Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitiekanslern (JK) (28)
2021-08-18 Hur får man upprättelse när man suttit oskyldigt anhållen?
2021-06-30 Rätt till ersättning på grund av häktning?
2020-12-03 Hur lång är preskriptionstiden för ansökan om ersättning vid frihetsberövande?
2020-12-02 För hur lång tid tillbaka kan man anmäla till justitiekanslern?

Alla besvarade frågor (97648)