Kan jag få ersättning för beslagtaget fordon?

2021-11-08 i Förundersökning
FRÅGA
Om polisen har beslagtagit mitt fordon kan jag få ersättning
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Av din fråga framgår inte omständigheter som ger mig en tydligare bild av situationen, därför utgår jag ifrån att polisen beslagtagit din bil på grund av en brottsutredning.

Beslag

Jag kommer alltså att utgå från att beslaget skett till följd av en brottsutredning. Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott får tas i beslut enligt 27 kap. 1 § Rättegångsbalken. För att beslagta sådant som kan tas i beslag får det beslutas om husrannsakan om det finns anledning att anta att det begåtts brott på vilket fängelse kan följa enligt 28 kap. 1 § Rättegångsbalken. Det sagda innebär att polisen haft/har rätt att beslagta ditt fordon om den kan antas ha betydelse för utredning om brott, och det kan därför i sig inte leda till ersättning.

Däremot har det förekommit skadeståndsanspråk mot staten för felaktig hantering av en beslagtagen personbil, vilket jag kommer diskutera nedan.

JK 405-98-40

I rättsfallet riktades skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till ett ifrågasatt felaktigt beslag av en personbil. Advokaten menade att staten skall ersätta bland annat ren förmögenhetsskada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i sådan verksamhet som staten ansvarar för (3 kap. 2 § p. 1 skadeståndslagen). I fallet bedömdes att målsägandet fått tillbaka sin bil cirka sex veckor senare än vad som bort ha varit fallet. Målsäganden yrkade därför så kallad ''stilleståndsersättning'', det vill säga skadestånd som utgår till ägaren av ett skadat fordon för förlust eller annan olägenhet genom avsaknad av fordonet under tid som går åt för reparation eller nyanskaffning. Sammanfattningsvis blev staten skyldiga att ersätta målsäganden för felaktig hantering av beslaget med 1000 kr (notera att detta skedde 1995).

Bedömning och tips

Huvudregeln är alltså att polisen har rätt att beslagta ditt fordon om det kan antas ha betydelse för brott, och det kan i sig inte leda till ersättning. Däremot finns möjlighet till ersättning om det skett felaktigt beslag utifrån JK 405-98-40. Av din fråga framgår inte tillräckliga omständigheter för att jag skall kunna göra en mer övergripande bedömning av ditt fall, mitt tips är därför att återkomma med fler omständigheter såsom exempelvis varför beslaget skett, hur länge beslaget skett och huruvida du lidit någon ekonomisk skada av detta beslag.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (574)
2021-12-31 Kallad till förhör. Vad gäller nu?
2021-12-19 Vad händer efter att en polisanmälan gjorts?
2021-12-09 Vad innebär det att kallas som misstänkt till ett förhör?
2021-12-08 Beslag av föremål som tillhör tredjeman i brottsutredning

Alla besvarade frågor (98495)