Kan jag få barnbidrag utbetalt retroaktivt när jag bott utanför EU?

2020-05-30 i Försäkringskassan
FRÅGA
Jag och min 10 åriga dotter är båda svenska medborgare och har bott utanför EU tills nu, men vi kommer flytta tillbaka till Sverige permanent. har jag rätt att få ut barnbidrag retroaktivt?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

För att ha rätt till barnbidrag krävs att man bor i ett land inom EU/ESS eller Schweiz, samt att bidragsmottagaren och barnet ska vara försäkrade i Sverige.

Det framgår inte av din fråga vilket land du bott i tidigare, men har du bott inom ESS eller Schweiz har du alltså rätt att få barnbidraget utbetalt retroaktivt. Om du inte uppfyller kraven har du dessvärre inte rätt att få barnbidraget utbetalt retroaktivt.

Det är Försäkringskassan som behandlar frågor och utbetalning av barnbidrag. Min rekommendation till dig är därför att ta kontakt med Försäkringskassan för vidare vägledning och där nämna mer detaljerade omständigheter som inte nämnts i din fråga, för att få ett precist svar.

Jag önskar dig lycka till!

Du är självklart välkommen att kontakta oss igen vid frågor eller funderingar!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?