FrågaOFFENTLIG RÄTTFörsäkringskassan18/06/2022

Kan jag få barnbidrag för mina barn om jag flyttar utomlands?

Hej! Jag och min fru funderar på att bosätta oss utomlands med våra 3 barn under nästa år. Barnen är 1, 3 och 4 år gamla. Vi håller på och ser över lite vad vi kommer ha för tillgångar och blev osäkra på vad som gäller med barnbidrag. Kommer vi få det för våra tre barn även fast vi är bosatta utomlands? Vi är ju alla svenska medborgare.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Den svenska socialförsäkringen är indelad i tre delar; bosättningsbaserade förmåner, arbetsbaserade förmåner och övriga förmåner (4 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Om du uppfyller de krav och villkor som ställs upp i lagstiftningen för respektive förmån så är du försäkrad och du som enskild behöver inte göra vidta någon speciell åtgärd för att vara försäkrad (4 kap. 3 § socialförsäkringsbalken). 

Barnbidraget klassas som en bosättningsbaserad förmån (5 kap. 9 § socialförsäkringsbalken). För att era barn ska vara försäkrade och för att de således ska kunna få ta del av barnbidraget krävs att barnen är bosatta i Sverige. För att anses vara bosatt i Sverige krävs det att man har sin egentliga hemvist i landet (5 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Om era barn, som för tillfället är bosatta i Sverige, skulle lämna landet så anses de fortfarande vara bosatta här om utlandsvistelsen kan antas vara i längst ett år (5 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken). Detta skulle innebära att de även fortsättningsvis kommer vara försäkrade och därav ha rätt till barnbidraget.


I ert fall

Jag uppfattar det som att ni avser att flytta utomlands på obestämd tid varför undantagsregeln i andra stycket inte bör vara aktuell i ert fall. Det skulle i ert fall innebära att era barn inte längre är försäkrade för barnbidrag, eftersom ni inte längre kommer anses vara bosatta i Sverige och således inte kan uppbära en bosättningsbaserad förmån.

Skulle det emellertid vara så att ni tänker flytta utomlands under en period som understiger ett år, så kan ni få behålla barnbidragen eftersom regeln i 5 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken blir tillämplig.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga och om det fortfarande är någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att kontakta Lawline på nytt!


Bästa hälsningar

Negin AhmadiRådgivare