Kan jag enskilt omvandla giftorättsgods till enskild egendom? Hur påverkas bodelningen av att jag ger bort en gåva strax innan skilsmässa?

FRÅGA
Min fru och jag har varsina bank konto hon betalar sina räkningar och jag mina .Vad händer vid en skilsmässa ska vi dela på bank konto tillgodohavande eller får jag behålla mitt och hon sitt.??Kan jag enskilt skriva att bankkontot ska vara enskild egendom??Om jag inköper en fastighet som enskild egendom till min10åriga son utan vet ska för min fru vad hände då vid skillsmässa??Mvh rolf
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Utgångspunkten är att allt giftorättsgods delas lika vid en bodelning

När du och din maka ingår ett äktenskap är utgångspunkten att all er egendom blir till giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset kommer som huvudregel att delas lika mellan dig och fru vid eventuell bodelning, vid t.ex. skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB, 11 kap. 3 § andra meningen ÄktB). Det innebär att dina tillgodohavanden på ditt bankkonto kan komma att delas mellan er beroende på hur värdet av dina tillgångar förhåller sig till fruns tillgångar.

Äktenskapsförord kan förvandla giftorättsgods till enskild egendom

Med ett äktenskapsförord kan dock du och din fru bestämma vilken egendom som är din eller hennes enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Er enskilda egendom kommer inte att ingå vid en eventuell bodelning och därför inte delas mellan er. Om ni tecknar ett äktenskapsförord om att dina tillgodohavanden på bankkontot ska vara din enskilda egendom, kommer dessa inte delas mellan dig och din fru.

Formella krav på äktenskapsförord

Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen och undertecknas av både dig och din fru (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Det går alltså inte att upprätta ett äktenskapsförord enskilt. Du ska även registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).

Gåvans värde kan ingå i giftorättsgodset vid bodelning

Om du köper en fastighet till din son utan din frus vetskap eller samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcks, kan fastighetens värde ingå i ditt giftorättsgods (11 kap. 4 § ÄktB). Detta betyder fastigheten kommer att räknas som en av dina tillgångar vid bodelningen. Värdet på ditt giftorättsgods vid bodelningen kommer alltså bli högre än värdet på dina tillgångar vid tidpunkten. Ett krav är dock att gåvan (fastigheten) inte i obetydlig omfattning minskat din del av giftorättsgodset. Bedömningen ska göras utifrån gåvan storlek i förhållande till ditt övriga giftorättsgods. Enligt praxis uppfyller gåvan kravet på inte i obetydlig omfattning om den utgör 10% av giftorättsgodset.

Efter att man räknat ut värdet av respektive makes tillgångar, ska egendomen fördelas mellan makarna på lotter motsvarande värdet av den andel som räknats ut (11 kap. 7 § ÄktB). Det kan innebära en nackdel för dig eftersom din andel av boet blir högre och konsekvenserna är att du kan få mindre vid egendomens fördelning på lotter.

Lagen är reglerad på detta sätt eftersom makar inte ska kunna ge bort sina tillgångar innan en skilsmässa och på ett kännbart sätt minska sitt giftorättsgods till nackdel för den andra maken.

Sammanfattningsvis kan du förvandla dina banktillgodohavanden till enskild egendom, men dock inte enskilt. Det krävs att både du och din fru upprättar och undertecknar ett äktenskapsförord tillsammans. Angående gåvan kan du köpa en fastighet till din son men fastighetens värde kommer att räknas in i ditt giftorättsgods vid en bodelning och troligtvis vara till din nackdel.

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1200)
2021-02-28 Enskild egendom och giftorättsgods
2021-02-27 Erkännande av utländska äktenskap
2021-02-27 Får jag göra vad jag vill med mina pengar?
2021-02-21 Måste man specificera egendom i äktenskapsförord när all egendom ska vara enskild?

Alla besvarade frågor (89948)