Kan jag dömas mot mitt nekande?

Hej en kort fråga jag har gått igenom en förundersökning där jag är misstänkt för grovt bokföringsbrott o grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll jag har inte erkänt något av detta. Åklagaren har sedan lämnar det för åtal. Som nu ska bli en förhandling inom kort . Men nu märkte jag att jag förekommer i belastningsregistret att åklagaren har åtalsunderlåtelse försvårande skattekontroll. Det han väckte åtal var grovt bokföringsbrott och skattebrott. Kan bli lagförd utan att erkänna kommer åtalet ogillas?

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Ett nekande är inte tillräckligt för att åklagaren ska besluta att lägga ner ett åtal

Att åklagaren valt att inte väcka åtal för brottet "försvårande av skattekontroll" innebär inte att du inte kan dömas för de övriga två brotten. Det var troligen inte ditt nekande i sig som fick åklagaren att lägga ner åtalet. Om en person är åtalad för andra brott, och den eventuella påföljden för dessa brott kommer vara så sträng att den eventuella påföljden för "försvårande av skattekontroll" skulle framstå som obetydlig i proportion, kan straffet för de övriga två brotten anses tillräckligt spegla det klandervärda beteende den misstänkte eventuellt gjort sig skyldig till. I sådana fall är det onödigt för åklagaren att föra bevisning och försöka visa att det är ställt utom rimligt tvivel att den misstänkte begått ett brott som ändå inte kommer leda till någon ytterligare påföljd, se 20 kap. 7 § 3 punkten rättegångsbalken. Ett nekande kan vara en bidragande faktor för en åtalsunderlåtelse då en åklagare endast ska väcka åtal om misstankegraden för brottet når upp till en viss kvalifikation, inom juridiken kallad "tillräckliga skäl för åtal". Kort kan sägas att åklagaren endast har behörighet att väcka åtal om alla omständigheter talar för att det är troligt att personen kommer dömas för det aktuella brottet av domstolen. En sådan misstankegrad är lättare att uppnå om den misstänkte erkänt brottet.

Den fria bevisprövningen och bevisvärderingen samt rätten att tiga eller neka

När tingsrätten ska bedöma din skuld angående det grova bokföringsbrottet och skattebrottet kommer de självklart ta hänsyn till din inställning. Som misstänkt har du rätt att försvara dig och anser du det som lämpligast att då neka till brotten, eller tiga om vissa omständigheter, är det upp till dig. Domstolen har behörighet att pröva ditt nekande. Beroende på hur trovärdig du är med hänsyn till all annan bevisning som kommer lyftas fram under huvudförhandlingen kan nekandet fria dig – men det kan också vara verkningslöst.

Slutsats

Du kan bli dömd för grovt bokföringsbrott och skattebrott även om du nekar till dessa brott under huvudförhandlingen i tingsrätten. Att åklagaren valde att lägga ner åtalet för "försvårande av skattekontroll" var troligtvis på grund av att övriga brottsmisstankar, vid en fällande dom, måste antas leda till att domstolen utdömer ett straff som är tillräckligt strängt – även med beaktande av ett eventuellt ansvar för "försvårande av skattekontroll".

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”