Kan jag delbetala rättegångskostnader?

Om en part har förlorat i ett tvistemål och det är ett komplicerat mål som pågått under flera års tid och rättegångskostnaderna blir stora miljonbelopp som den förlorade parten i målet ska betala. Finns det då en möjlighet att göra en avbetalningsplan för att betala detta eller hur går det till i verkligheten?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om rättegångskostnader
När det gäller tvistemål så är huvudregeln att den tappande parten ska ersätta såväl egna som motpartens rättegångskostnader (RB 18 kap. 1 §). Det finns två syften bakom den bestämmelsen: dels ska den som gjort sin rätt gällande få sina kostnader ersatta (det sk rättsskyddsintresset), och dels vill man avskräcka folk från att inleda obefogade rättegångar. Den här huvudregeln är stark, men i vissa fall kan undantag göras.

Hur indrivningen går till
När domstolen har beslutat vilken part som ska stå för rättegångskostnaderna så hanteras kravet därefter av Rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälpsmyndigheten skickar en faktura och då brukar den tappande parten få en månad på sig att betala, görs inte det så måste Rättshjälpsmyndigheten överlämna kravet till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Är det möjlighet att göra en avbetalningsplan?
Det är mycket ovanligt, men det kan förekomma i särskilda fall om kravet rör sig om ett väldigt stort belopp. Detta ska isåfall tas upp med Rättshjälpsmyndigheten så fort du fått hem kravet från dem (observera att det här endast är möjligt i tvistemål). Du kan läsa mer om det här på Rättshjälpsmyndighetens hemsida. Ifall du inte beviljas anstånd att delbetala beloppet så finns den möjligheten hos Kronofogden, det förutsätter dock att Rättshjälpsmyndigheten överlämnat fordran till dem vilket naturligtvis har sina konsekvenser.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Olivia ViklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo