Kan jag bygga en stuga på marken utan övriga fastighetsägares medgivande? Blir stugan fastighetstillbehör?

2021-04-20 i Fastighet
FRÅGA
Jag äger en sommarstuga med mark ihop med mina syskon. Kan jag bygga en stuga på marken utan de andras medgivande? Om de går med på det,o jag o min man betalar hela stugan o hela arbetet har de andra nyttjanderätt eller räknas det som vår stuga? Vad händer om någon ev vill sälja sin del i huvudstugan (befintliga stugan),ingår vår stuga eller är den fristående? Min man är inte delägare i den befintliga stugan o marken eftersom det är skrivet på mig o mina syskon som enskild egendom. Vad bör vi tänka på gällande avtal,vilka punkter bör tydligt slås fast?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

I fråga om fast egendom som ägs av flera gäller lag om samäganderätt. Även jordabalken är av intresse i fråga om fast egendom.

Kan jag bygga en stuga på marken utan de andras medgivande?

Huvudregeln är att varje förvaltningsåtgärd förutsätter enighet mellan delägarna (2 § lag om samäganderätt). Därmed krävs samtycke från alla delägare för att vidta faktiska åtgärder för egendomens vård och bevarande och dess utnyttjande. Att upprätta en stuga kan anses vara en åtgärd om hur den fasta egendomen ska nyttjas. Du måste därför inhämta samtycke från övriga delägare.

Har de andra nyttjanderätt eller räknas det som vår stuga?

Följande bör gälla när en fastighet ägs av flera personer och bara en tillför ett föremål till fastigheten. Till en fastighet hör byggnader och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, s.k., fastighetstillbehör (2 kap. 1 § JB). Därmed anses stugan tillhöra den fasta egendomen om den anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Även om en nyttjanderättshavare eller en utomstående (din man) tillför fastigheten en stuga hör den till fastigheten, om föremålet och fastigheten kommit i samma ägares hand (2 kap. 4 § JB). Eftersom du, i egenskap av fastighetsägare, tillför föremålet tillsammans med en utomstående har det med största sannolikhet blivit fastighetstillbehör. En byggnad ska anses ha tillförts för samtliga ägares räkning och därmed av ägarna gemensamt om endast den ena fastighetsägaren finansierat och låtit uppföra en byggnad på fastigheten för gemensamt bruk (se NJA 2014 s. 35). Det skulle vara både opraktiskt och olämpligt om den som anbragt egendomen skulle behålla äganderätten (se NJA 1986 s. 513). Det är därför troligt att det inte kommer att anses som er stuga, utan den får anses tillhör fastighetsägarna gemensamt.

Vad händer om någon vill sälja sin del; ingår vår stuga eller är den fristående?

Som ovan redogjordes anses stugan tillhöra fastigheten om den anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap. 1 § JB). Stugan är därför en del av den fasta egendomen. Eftersom den nya stugan anses tillhöra fastighetsägarna kommer den också att ingå om fastigheten ska säljas. Stugan kan inte anses vara ett fristående föremål (lös sak).

Vad bör vi tänka på gällande avtal, vilka punkter bör tydligt slås fast?

Det är till exempel möjligt att reglera hur stora andelar respektive fastighetsägare har rätt till genom ett samäganderättsavtal. En lösning skulle till exempel vara att du får en större andel i fastigheten. Det kan också vara lämpligt att upprätta ett skuldebrev mellan dig och din man för att garantera att han återfår visst belopp i framtiden. Jag rekommenderar dig att boka tid med vår Juristbyrå om du behöver hjälp med att upprätta ett avtal. Här kan du boka tid.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (563)
2021-05-11 Kan min sambo tvinga sig till försäljning av gemensam fastighet?
2021-05-05 Grannen klagar på mitt träd – måste jag ta ner det?
2021-04-30 Värdering av fastighet vid gåva
2021-04-27 Tillhör ett kassaskåp en fastighet?

Alla besvarade frågor (92166)