Kan jag bryta hyreskontrakt för att hyresvärden hyr ut grannlokalen till konkurrerande verksamhet?

2019-06-07 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej jag letade efter en lokal som jag ville göra ett salladsbar med en kompletering av kaffe, smörgås,baguetter osv..hittade ett lokal ananstans via mäklare.när jag kom till kontakt med mäklaren sa hon att dem ett ätt bätre lokal som skulle passa min konsept så gick vi och titade på lokalen.det var helt ok,men har jag hört att jag får en granne vägg o vägg ett kafe och nästan med samma konsept vad kan jag göra tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du letat efter en lokal för din verksamhet. När du tittade på lokalen föreslog hyresvärden en annan lokal som vederbörande tyckte skulle passa dig bättre. Nu har det kommit till din kännedom att det vägg i vägg kommer att öppna ett annat café som har samma koncept som dig. Du undrar nu vad du kan göra. Jag utgår i mitt svar från att du tecknat kontrakt med hyresvärden för den aktuella lokalen.

Om du ingått ett avtal med bestämd tid kan avtalet sägas upp tidigast vid avtalstidens utgång. Det innebär att du som hyresgäst inte kan säga upp hyresavtalet till upphörande och avflyttning förrän när hyresavtalet löper ut. Undantaget är om det i hyresavtalet står att du får frånträda kontraktet tidigare. Har hyresavtalet inte ingåtts på bestämd tid är uppsägningstiden nio månader om ni inte avtalat om annat.

För att ha möjlighet att säga upp hyresavtalet under en bestämd hyrestid krävs det ett avtalsbrott från hyresvärdens sida som ger dig rätt att frånträda avtalet. Det skulle till exempel kunna handla om allvarliga brister i lokalen. Likaledes om det i avtalet står att hyresvärden inte ska hyra ut anslutande lokaler till någon som bedriver konkurrerande eller likvärdig verksamhet kan det utgöra ett avtalsbrott. Om det däremot inte står något om det i avtalet handlar inte hyresvärden fel som hyr ut grannlokalen till någon som bedriver liknande verksamhet som din. Anledningen är att tanken om fri konkurrens inte äventyras genom sådan konkurrerande verksamhet.

Som svar på din fråga kan du inte bryta hyresavtalet om ni inte ingått avtal om att så är möjligt. Utgångspunkten är att hyresvärden inte gör fel som hyr ut grannlokalen till någon som bedriver en verksamhet som är liknande din.

Vi kan prata vidare om ditt ärende då du beställt telefonuppföljning av ärendet. Jag kommer att ringa dig måndagen den 10 juni klockan 9.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om du inte kan den aktuella tiden är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se dessförinnan, så bokar vi om.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1254)
2019-12-11 Hur lång är uppsägningstiden av hyreskontrakt?
2019-12-11 Vilken uppsägningstid gäller vid ett hyresavtal som är tills vidare?
2019-12-07 Måste jag betala hyra under uppsägningstiden när min sambo ska bo kvar i lägenheten?
2019-12-03 Kan avtal om privatuthyrning av bostad sägas upp i förtid?

Alla besvarade frågor (75550)