FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt16/05/2021

Kan jag bli vräkt om jag inte är skriven på den adress jag är bosatt?

Om ex jag äger en bostadsadress och är skriven där men bor på en annan adress där jag ej är skriven.

Kan jag bli tvungen att flytta ifrån bostade där jag ej är skriven? Bli vräkt helt enkelt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag förstår det undrar du om du kan bli vräkt från den adress du inte är skriven på, det vill säga den adress du inte är folkbokförd på. Det framkommer inte om detta gäller en hyresrätt eller bostadsrätt så därför kommer jag redogöra för vad som gäller i båda fallen. En sammanfattning kommer även finnas i slutet av texten.

Om det gäller en villa kan du inte bli vräkt eftersom du då äger den själv – folkbokföringslagen som reglerar vilken adress du ska vara skriven på kan inte användas för att vräka ett hushåll.

Förverkande av bostadsrätt

En bostadsrätt kan förverkas under ett antal omständigheter som uppräknas i bostadsrättslagen, det vill säga kan sägas upp av hyresvärden i förtid. Att en hyresgäst inte är folkbokförd på den adressen som den är bosatt på ingår inte bland dessa uppräknade grunder (7 kap. 18 § bostadsrättslagen).

Däremot kan det finns skrivelse i bostadsrättsföreningens stadgar eller enskilda avtal som reglerar rätt att säga upp bostadsrätten exempelvis på grund av att personen inte rätteligen är folkbokförd på adressen. Detta måste vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, annars finns inte rätt att förverka bostadsrätten (7 kap. 18 § 7 punkten bostadsrättslagen).

Notera dock att bostadsrättshavaren ska först blivit tillsagd och inte vidtagit rättelse utan dröjsmål för att förverkande ska kunna ske (7 kap. 18 § och 20 § bostadsrättslagen).

Förverkande av hyresrätt

Omständigheterna för att en hyresrätt kan förverkas liknar vad som gäller för en bostadsrätt. Att en hyresgäst inte är folkbokförd på den adressen som den är bosatt på ingår inte bland jordabalkens uppräknade grunder (12 kap. 42 § jordabalken).

Däremot kan det finnas skrivelse i exempelvis hyresavtalet som anger rätt att säga upp avtalet om personen inte är folkbokförd på adressen. I sådant fall måste det anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att denna skyldighet fullgörs för att denne ska ha rätt att säga upp avtalet (12 kap. 42 § 11 punkten jordabalken).

Att inte vara folkbokförd på den adress man är bosatt i

Till sist vill jag uppmärksamma att man kan göra sig skyldig till folkbokföringsbrott om man inte är folkbokförd på den adress som man anses bosatt i (42 § folkbokföringslagen).

Begreppet bosatt innefattar där man regelmässigt anses tillbringa sin dygnsvila. Detta innebär att man ska tillbringa sin dygnsvila i en bostad under sin normala livsföring minst en gång i veckan alternativt i samma omfattning, exempelvis två gånger under 14 dagar (6 § och 7 § folkbokföringslagen).

Man kan även anses ha dubbel bosättning om man även bor i en annan bostad minst en sjundedel av sin tid. I sådant fall ska man bokföras på den bostad där man med hänsyn till omständigheterna anses ha sin egentliga hemvist. Omständigheter som kan få betydelse för denna bedömning är exempelvis arbetsförhållanden, make, sambo eller hemmavarande barn (7 § första stycket folkbokföringslagen och RÅ 1996 ref 47).

Sammanfattning

Folkbokföringslagen som reglerar vilken adress du ska vara skriven på kan inte användas för att vräka ditt hushåll. Däremot kan du göra dig skyldig till folkbokföringsbrott om du inte är folkbokförd på den adress du anses bosatt i.

Om du äger en bostadsrätt anger bostadsrättslagen ett antal grunder som hyresvärden kan säga upp avtalet i förtid på. En sådan grund skulle kunna vara att det finns en skrivelse i bostadsrättsföreningens stadgar eller enskilt avtal som exempelvis anger att hyresgästen måste rätteligen vara folkbokförd på adressen.

Om du äger en hyresrätt gäller liknande omständigheter. Om avtal anger rätt att säga upp hyresavtalet på grund av att hyresgästen inte rätteligen är folkbokförd på adressen, så kan du bli tvungen att flytta från den bostad du inte är skriven på.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000