Kan jag bli visstidsanställd igen?

2017-09-10 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag började min visstidsanställning 20150420 fram till 20160419 sen fick jag gå stämplade maj till augusti började sen en kommunanställning sept 2016 till mars 2017 Fick en ny visstidsanställning från den 20170308 fram till 20170907 är nästan hundra på att jag får förlängt fram tll mars 2018 det som jag undrar är då har jag varit visstidanställd i två år men med ett avbrott på fyra månader kan jag bli visstidsanställd efter mars för jag fick gå 20160419 orsak dom hade inte råd att ha mej kvar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår dig var du visstidsanställd hos en arbetsgivare mellan april 2015 och april 2016 och påbörjade i september 2016 en ny visstidsanställning hos en annan arbetsgivare där du har arbetat sedan dess.

Samma arbetsgivare får inte visstidsanställa dig mer än två år i följd eller under en femårsperiod
Bestämmelsen som begränsar din arbetsgivare från att endast ge dig s.k. allmän visstidsanställning och inte tillsvidareanställning är Lagen om anställningsskydd (LAS) 5 a §. Enligt lagen blir du som arbetstagare automatiskt tillsvidareanställd om du haft en allmän visstidsanställning i mer än två år:

- under en femårsperiod, eller
- under en period då anställningarna följt på varandra. (Uppehåll mellan anställningarna får inte ha varat mer än sex månader.)
Observera att denna regel endast gäller när dina anställningar varit hos samma arbetsgivare.

Bytte du arbetsgivare i september 2016, så börjar de två åren räknas från och med då. Har du arbetat hos samma arbetsgivare sedan dess och får din anställning förlängd till mars 2018, kommer du i mars ha varit visstidsanställd under ett och ett halvt år. Därefter kan din nuvarande arbetsgivare alltså visstidsanställa dig i ytterligare sex månader innan arbetsgivaren måste tillsvidareanställa dig.

Sammanfattning:
- Har du arbetat hos samma arbetsgivare sedan september 2016 har du inte uppnått gränsen på två år i mars 2018, utan då endast arbetat ett och ett halvt år som visstidsanställd.
- Har du däremot arbetat hos samma arbetsgivare sedan april 2015 uppnår du gränsen redan i september 2017. (Fyra månaders uppehåll är inte tillräckligt långt för att anställningarna inte ska räknas samman.)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?