Kan jag bli tvungen att betala tillbaka pengar för rehabilitering?

FRÅGA
Jag har blivit skickaf till rehab på grund av cannabis och alkohol men vill säga upp mig på grund av andra skäll kan jag blir tvungen att betala tillbaks pengar för rehab?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar huruvida du kan bli återbetalningsskyldig för kostnader för rehab om du säger upp dig.

Inledningsvis ska nämnas att arbetsgivaren har en långtgående rehabiliteringsskyldighet. Det innebär att hen inte hur som helst kan säga upp dig.

Föreligger oklarheter kring om problemen med den berörda medlemmen kunnat avhjälpas genom någon form av rehabilitering går detta ut över arbetsgivaren. Arbetsgivaren anses då inte ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar (se AD 1998 nr 57, 1999 nr 10, 2001 nr 92 och 2002 nr 32; uppsägning underkänd av AD i samtliga fall).

Eftersom att arbetsgivaren i detta fall kommit fram till att du har haft behov av rehabilitering har hen fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Du kommer inte att åläggas att behöva betala något, men om du har en pågående rehabilitering kommer den troligtvis att avslutas i och med att du säger upp dig.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll