Kan jag bli straffad/ansvarig för brott en person begår via mitt internet?

2020-12-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej, jag har upptäckt att någon använt mitt internet utan min vetskap. Kan jag bli straffad/ansvarig för de saker den personen gör via mitt abonnemang? Till exempel köpt nåt eller lurat nån. För om polisen spårar ip adressen kommer man fram till mig som står på abonnemanget, men en ipadress kanske inte räcker för att fälla någon vid exempelvis bedrägeri? Då det inte går att bevisa vem som använde datorn/telefonen vid det tillfälle?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB) och av processrättsliga bevisregler.

Ansvar för brott skall inte ådömas bara den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd (23 kap. 4 § första stycket BrB). Du har varken främjat brottet eller själv. Som du säger kan polisen dock koppla dig till ett brott som personen begår genom ip-adressen.

Det är en åklagare som har bevisbördan i ett brottmål, vilket innebär att åklagaren ska bevisa att du begått brottet. Det ställs höga krav på bevisen. Det ska vara ställt utom rimligt tvivel att du gjort dig skyldig till den brottsliga handlingen för att du ska dömas till ansvar. Precis som du säger så borde det krävas mer bevis eftersom det inte är tillräckligt att endast koppla ip-adressen till dig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal Kryou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?