FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt05/05/2022

Kan jag bli skadeståndsskyldig gentemot någon jag krockat med?

Behöver jag betala skadestånd till någon jag krockat med, personen hade inte någon giltig trafikförsäkring.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga ska vi kika i trafikskadelagen (TSL).

En skadad bil är en sakskada och eftersom skadan har uppkommit till följd av trafik så utgår trafikskadeersättning. Jag tolkar frågan som att du har krockat med en annan bil, dvs att det var på grund av dig som krocken skedde. Ersättning utgår därför från din trafikförsäkring (10 § 2 stycket TSL). Det spelar därför ingen roll att den andra personen inte hade någon trafikförsäkring. 

Den skadelidande personen kan välja att väcka skadeståndstalan på egen väg (18-19 §§ TSL). Det sker dock normalt sett inte eftersom det är krångligare än att erhålla ersättning från försäkringen. 

Skulle trafikskadeersättningen inte fullt ut täcka de skador som den skadelidande personen har orsakats av har denne rätt att begära skadestånd för den del som inte redan har ersatts (2 kap 1 § jämte 5 kap 3 § SkL). 

Hoppas att du har fått svar på din fråga!
 

Med vänliga hälsningar,
 

Emma NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”