Kan jag bli polisanmäld efter att ha sålt saker till privatperson?

2018-10-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Sålde fyra assietter för 600kr hon som köpte dessa prutade 200kr vilket jag fick med på, nu ska hon polisanmäla mig efter en massa skit sms hon började skicka till mig att jag var oärlig och trash! Hur går man vidare med detta?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fel i vara

Av 17 § 1 st. köplagen följer det att en vara man sålt ska bl.a. i fråga om kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om varan inte fungerar anses det föreligga fel i varan. Vidare anses varan felaktig om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (köparen räknar med att en tallrik ska fungera när denne köper den). Av 18 § köplagen kommer tallriken vidare även anses vara felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om egenskaperna eller användningen som du som säljare lämnat vid marknadsföringen av tallriken eller annars före köpet som kan ha antas ha inverkat på köpet. Har du t.ex. sagt eller annonserat att tallriken fungerar och det senare visar sig att den inte gör det kommer det anses vara fel i varan. Av 19 § köplagen följer det vidare att varan ska anses vara felaktig även om den har sålts "i befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll. Tallriken anses då vara felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som du som säljare har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Den anses även felaktig om du som säljare före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande tallriken egenskaper eller användning som du måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Till sist anses datorn felaktig enligt 19 § köplagen om tallriken är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Slutsats

Av omständigheterna som framgår är det inte möjligt att påtala vad som är fel och vilka köprättsliga påföljder det kan få. Det tycks dock vara osannolikt att det skulle föreligga brott, varför du inte bör vara orolig för att polisanmälan ska resultera i ytterligare påföljder. Du behöver/kan inte vidta några åtgärder, utan får invänta huruvida polisanmälan kan resultera i något. Däremot kan du erbjuda köparen att få pengarna tillbaka, i utbyte mot varan.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (805)
2019-03-21 Vad krävs för att häva ett köp?
2019-03-21 Ångra köp utan att öppna paketet
2019-03-17 Behöver jag kastrera min katt om det är villkorat i köpeavtalet?
2019-03-13 Hävning efter reperation

Alla besvarade frågor (66957)