Kan jag bli häktad direkt på förhöret?

FRÅGA
Hej jag är misstänkt för bedrägeri alt penningtvätt. Summan det rör säg är exakt 48.000kr. Jag har fått hem papper att inställa mig på ett förhör. Kan jag bli häktad bara så där på förhör eller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du har funderingar kring förutsättningar för häktning och när en häktning kan ske. Dessa frågor regleras i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).

Häktningsgrunder

För att kunna häktas ska vissa häktningsgrunder föreligga och följande krav måste därför uppfyllas:

1. Den misstänkte måste vara misstänkt för ett brott som föreskriver minst ett år i straffskalan.
Den som döms för bedrägeri och penningtvätt kan dömas till böter eller fängelse i två år. På så sätt uppfylls detta krav. (24 kap. 1 § 1 stycket RB, 9 kap 1 § BrB och 3 § Lagen om straff för penningtvätt)

2. Den misstänkte måste vara misstänkt på sannolika skäl vilket är den starkaste misstankegraden för användning av tvångsmedel och det krävs att polisen har övertygande bevisning om skuldens sannolikhet. (24 kap. 1 § 1 stycket)

3. Det måste även föreligga en risk för att den misstänkte:
a) avviker.

b) undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning, eller

c) fortsätter att begå brott. (24 kap. 1 § 1 stycket 1-3 punkten RB).

4. Häktning får dessutom endast ske om det ändamålsenligt, behövligt och proportionerligt. (24 kap. 1 § 3 stycket RB).

5. Häktning får inte heller ske om det kan antas att den misstänkte enbart kommer att dömas till böter. (24 kap. 1 § 4 stycket RB).

Häktningsframställan

Om åklagaren anser att kraven ovanför är uppfyllda så måste åklagaren lämna in en häktningsframställan till domstolen. Det betyder att åklagaren vill att domstolen ska bestämma att personen ska bli häktad.

När domstolen får en häktningsframställan så måste domstolen hålla häktesförhandlingen samma dag eller senast dagen efter. Då bestämmer domstolen om personen ska bli häktad eller inte. Beslut om häktning fattas av domstol, därefter ska åtal väckas av åklagaren senast inom 14 dagar, men den tiden kan i vissa fall förlängas efter beslut av domstolen.

Sammanfattningsvis

Det krävs alltså ganska mycket för att man ska kunna häktas. Du kan inte heller häktas innan en häktningsförhandling har ägt rum i domstolen där beslutet om häktning tas. Du kan alltså inte bli häktad redan på förhöret.

Vänliga Hälsningar,

Annelie Burström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (164)
2019-11-19 Får en omhäktningsförhandling skjutas upp?
2019-11-04 Vad krävs för internationell efterlysning?
2019-10-27 Envarsgripa någon som bryter upp parfymförpackning?
2019-09-25 Blombud till häktad person

Alla besvarade frågor (74742)