Kan jag bli ersättningsskyldig till ett hotell då jag utlöste brandalarmet när jag använde min hårtork?

2021-08-13 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej.Är man betalningsskyldig för en brandkårsutryckning? Vi var på ett hotell i HBG, Jag blåste håret (med min egen varmluftsborste), brandvarnaren gick igång (men det uppstod ingen brand) och brandkåren kom. Enligt hotellet så anser dem att då jag använde min egen borste så är jag skyldig att betala utryckningen, ca 9000:-! Inga av våra försäkringar gäller då de bara gäller sakskador.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av den information som framgår av ditt brev är min uppfattning att du inte är ersättningsskyldig för brandutryckningen. Nedan följer en förklaring.

Hotellgäster omfattas av hyreslagen

Du som hotellgäst omfattas av 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen. Först kan nämnas att den lagen ska tolkas till hyresgästens fördel vid oklarheter, se 12 kap 1 § jordabalken. Du som hotellgäst är i juridisk mening en hyresgäst. Som hyresgäst har du ett visst ansvar att vårda hotellrummet på ett sådant sätt att skador inte uppstår. Du kan bli ersättningsskyldig för skador som uppkommer genom vållande eller vårdslöshet, se 12 kap 24 § jordabalken.

Skulle en skada uppstå, måste en bedömning av den enskilda situationen göras med skadeståndsrättsliga principer. Då utreds vilken typ av skada det är, om du har agerat vårdslöst, kunde du inse risken och storleken på skadan och slutligen vad kunde du göra för att förebygga skadan.

Typ av skada

En grundregel är att sakskador och personskador ska ersättas av den som har orakat skadan, se 2 kap 1 § skadeståndslagen. I ditt fall är det ingen person som har blivit skadad. Det är heller ingen sak som har blivit skadad. Det rör sig om en kostnad för hotellet. De har lidit ekonomisk skada utan att någon person eller sak har blivit skadad. Det är definitionen på en ren förmögenhetsskada, se 1 kap 2 § skadeståndslagen.

För att den som har orsakat en ren förmögenhetsskada ska bli ersättningsskyldig, krävs det att skadan uppkommit genom brott, se 2 kap 2 § skadeståndslagen.

Att använda en egen hårtork är inte brottsligt. Det är knappast heller vårdslöst beteende.

Din situation

Vi kan konstatera att skadan är en ren förmögenhetsskada. Om vi ser vad som står i 12 kap 24 § jordabalken om hyresgästens ansvar att ersätta uppkommen skada, och gör skadeståndsbedömningen enligt skadeståndsrättsliga principer, kan vi ytterligare konstatera att det krävs att du har begått ett brott för att du ska bli ersättningsskyldig. Vilket du inte har. Hotellägaren går därför utanför vad som gäller för hyreslagen, genom att kräva dig på ersättning för utryckningen. Som jag skrev inledningsvis är hyreslagen tvingande till hyresgästens fördel. Det innebär att regler som går utanför hyreslagen är ogiltiga mot hyresgästen, se 12 kap 1 § jordabalken. Hotellägarens krav är därmed ogiltigt.

Sammanfattning

Du som hotellgäst är i juridisk mening en hyresgäst och omfattas därför av hyreslagen. Enligt hyreslagen kan du bli ersättningsskyldig för skador som du vållar. Skadan i det här fallet är en ren förmögenhetsskada. För att du ska bli ersättningsskyldig för den krävs det att du har begått ett brott. Att använda en hårtork är inte ett brott. Hotellägaren kan därmed inte kräva dig på skadestånd. Om du behöver hjälp med att bestrida skadeståndsanspråket, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (669)
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar
2021-09-30 Skadestånd vid förstörd vara i butik
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett skadeståndskrav?
2021-09-28 Kan jag få ersättning för en likvärdig vara?

Alla besvarade frågor (96471)