Kan jag bli dömd för stöld utan bevis som binder mig till brottsplatsen vid tidpunkten för brottet?

2017-05-10 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Jag är anklagad för stöld av en teknisk pryl i en kyrka. Värdet av apparaten är ca. 20 000 kr i det skick den var när den stals. Jag har haft en likadan hemma som jag köpte privat utan kvitto efter stölden och den enda bevisning som finns är en okulär vittnesbesiktning av det föremål som hämtades hemma hos mig av polis. Där påvisas bara att det finns ett märke som skulle kunna styrka att det är den apparat som stals. Vittnets säkerhet i frågan är 95 %. Huvudförhandling har ägt rum och jag tycker det är extremt lite bevisning för att jag ska bli dömd. Det finns inga bevis som binder mig till brottsplatsen – mer än att jag under tiden hade tillgång till lokalen (då jag var delansvarig för den teknik detta gäller). Ca. 300 medlemmar hade samma tillgång. Kan det verkligen bli en dom där jag utom allt rimligt tvivel anses ha gjort detta? Jag håller på mycket med teknik på fritiden och har många teknikprylar, så det är inte konstigt att jag har just denna apparat. Tack på förhand/ Orolig och falskt anklagad
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Önskar du att jag ska utveckla mitt svar eller förtydliga någonting så är du välkommen att publicera en kommentar här på sajten eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com.

Precis som du är inne på krävs det enligt svensk rätt att åklagaren ”bortom allt rimligt tvivel” lyckas bevisa att den tilltalade har begått den åtalade gärningen. Denna välkända formulering finns inte uttryckt i något lagrum utan har utvecklats över tid och konkretiserats i domar från Högsta domstolen.

Förenklat kan man säga att åklagarens version av händelseförloppet, för att det ska kunna bli en fällande dom, måste framstå som betydligt mer trovärdig än den historia som den tilltalade presenterar. Dessutom måste åklagaren kunna stödja sin i och för sig trovärdiga teori på någon form av bevisning (övervakningsbilder, skriftliga meddelanden, vittnen, DNA-spår etc.).

I ditt fall finns inga konkreta bevis utan endast så kallade indicier, det vill säga mer eller mindre starka indikationer på att det är du som stulit det aktuella föremålet. Du har haft tillgång till lokalen vid tidpunkten för stölden och ett vittne är nästintill säker på att den apparat du har hemma överensstämmer med det föremål som stals från kyrkan.

Därutöver kan du inte uppvisa något kvitto på att du köpt apparaten, vilket inte är ett direkt bevis som kan anföras mot dig men likväl skänker ovannämnda indikationer större tyngd. Hade du däremot haft ett inköpskvitto vågar jag påstå att du omöjligen hade kunnat dömas, eftersom det gett upphov till starka tvivel kring din skuld.

Jag delar, tyvärr, inte din uppfattning om att den bevisning som lagts fram mot dig är ”extremt liten”. Dock framstår det som en betydande svaghet att det inte är helt klarlagt att den apparat som försvann från kyrkan är av exakt samma modell som den du har hemma. Rimligtvis borde åklagaren ha kunnat uppvisa ett kvitto, en bild eller liknande som klargjorde att det faktiskt rör sig om likadana föremål. Ett vittne, som inte backas upp av dokumentation, känns i detta sammanhang ganska tunt.

Sammanfattningsvis bedömer jag att det tråkigt nog finns en viss risk för att du blir dömd. Bevisningen framstår helt enkelt inte, i mina ögon, som så dålig som du upplever den. Om jag varit domare i målet hade jag alltjämt tyckt att det var besynnerligt att åklagaren inte till 100 % kunnat bevisa att den stulna apparaten verkligen är av precis samma slag som den du hade hemma. Det borde inte varit en omöjlig uppgift. Jag hoppas för din skull att det frågetecknet skapar tillräckliga tvivel för att det inte landar i en fällande dom!

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (382)
2021-07-20 Har man rätt att bli informerad om att man varit föremål för hemlig tvångsmedelsanvändning?
2021-07-12 Vem avgör om något är ställt utom rimligt tvivel?
2021-06-29 När har man rätt att ta del av bevismaterial i brottmål?
2021-06-19 Åtal för våldtäkt när ett brev är enda beviset?

Alla besvarade frågor (94364)