Kan jag bli dömd för ringa misshandel om jag örfilar min guddotter?

FRÅGA
Hej!Jag är åtalad för ringa misshandel med uppsåt. Efter att min guddotter kallat mig hora 3 ggr i följd blev jag så upprörd att jag gav henne en örfil. Utan uppsåt. Hon fick lite ont nåra minuter.Frågan är, kan jag bli dömd för ringa misshandel? Om inte, kan jag bli dömd för oaktsamhet?Stort tack i förhand
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om brott mot liv och hälsa finns i 3 kap. brottsbalken (BrB).

Att utdela en örfil utgör misshandel

Det kan inledningsvis konstateras att det finns ett förbud mot att aga barn i 6 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Förbudet innebär att barnet inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Den som tillfogar en annan person kroppsskada eller smärta döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader (3 kap. 5 § BrB). Vid bedömningen av misshandelns grad brukar utgångspunkt tas i om brottsoffret behövt uppsöka sjukvård eller inte. En annan tumregel är huruvida slagen utdelats med öppen handflata eller med knuten näve. Slag som utdelas med öppen handflata brukar bedömas som ringa misshandel, medan slag med öppen näve brukar bedömas som misshandel av normalgraden.

Det faktum att din guddotter uttryckt sig förolämpande kan utgöra en förmildrande omständighet, men samtidigt finns tydlig rättspraxis vid våld mot barn. I rättsfallet NJA 2003 s. 537 bedömde Högsta domstolen t.ex. att det rörde sig om ringa misshandel eftersom slagen orsakat smärta av lindrig art.

För att dömas till ansvar krävs uppsåt (1 kap. 2 § första stycket BrB). Uppsåt innebär att gärningspersonen haft för avsikt att genomföra den faktiska handlingen. Av din fråga framgår att du örfilat din guddotter utan uppsåt, och att guddottern fick ont i några minuter efteråt. Det faktum att du menar att örfilen delades ut utan uppsåt saknar betydelse, eftersom det är åklagarens uppgift att bevisa att du genomfört handlingen med uppsåt. Om åklagaren kan styrka uppsåt kan du bli dömd för ringa misshandel. Du kan inte bli dömd för ringa misshandel genom oaktsamhet.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?