Kan jag bli dömd för egenmäktigt förfarande om jag klippt ner politiska partiers plakat?

Hej! I min kommun har nordfront sätt upp plakat och klistermärken runt om. Texten på plakaten lyder "frigör dig" och ""socialnationalistisk zon" med en pil riktad mot några utländska killar som har sitt marknadsstånd där. Skyltarna är uppsatta på lyktstolpar med buntband. Efter att detta påtalats i en facebookgrupp gick jag ner och klippte bort plakaten och slängde dessa i soptunnan.


Min fråga är nu: Kan jag bli anmäld och dömd för egenmäktigt förfarande nu?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Din handling skulle kunna ses som egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8 kap. 8 § eftersom du, trots att du inte haft någon avsikt att behålla det, tillgripit något och därigenom hindrar dess ägare att till fullo nyttja det.


Denna typ av handling, där folk river ner politiska partiers affischer och plakat, är i nutid inte särskilt ovanlig. Vanligt är att dessa handlingar snarare än egenmäktigt förfarande, bedöms som skadegörelse, enligt brottsbalken 12 kap. 1 §. Beroende av omständigheterna kring händelsen kan den också klassificeras som åverkan (brottsbalken 12 kap 2 §) som är den ringa versionen av brottet. På samma sätt kan ett handlande bedömas som grov skadegörelse om omständigheterna är försvårande, brottsbalken 12 kap. 3 §.


Under sensommaren/hösten 2015 hade Sverigedemokraterna satt upp affischer i Stockholms tunnelbanor med ett politiskt budskap. Budskapet gick inte hem hos alla och en skara demonstranter rev ner affischerna och anmäldes därav för skadegörelse. Att det var ett närmast organiserat tilltag och att det rörde sig om en stor mängd affischer har troligtvis inverkat på att det hela bedömdes som skadegörelse och inte åverkan.


Vintern 2015 rev två ungdomar ner två affischer från samma parti i en ort strax utanför Stockholm. Trots att det i detta fallet enbart rörde sig om två affischer bedömde tingsrätten gärningen som skadegörelse, eftersom det skedde i nära anknytning till riksdagsvalet, och värdet av affischerna spelade därför mindre roll i sammanhanget.


Det är även viktigt att poängtera att det i båda dessa fall, och även i ditt, ligger ett angrepp inte bara mot affischen, utan även mot yttrandefriheten och den fria opinionsbildningen. Det är en typisk omständighet som en domstol skulle kunna fästa vikt vid, och troligtvis gjort i båda de ovanstående fallen.Jag hoppas du är nöjd med svaret! Om du har fler funderingar får du gärna lägga fram dem i kommentarsfältet nedan eller ställa en ny fråga.

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo