Kan jag bli betalningsskyldig för min makes skulder?

Min sambo har skulder hos Kronofogden och flera som kommer hamna där. Om vi skulle gifta oss kan jag bli betalningsskyldig? Tex. att de kan ta av min inkomst eller besparingar? Eller om han dör, kan de begära pengar från mig eller göra en utmätning för att försöka täcka skulderna? Kan tillägga att vi ej har en bostadsrätt, utan bor i hyres.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Nej, det korta svaret är att i ett äktenskap råder varje make sin egendom och sina skulder (1 kap 3 § Äktenskapsbalken). Du kan alltså inte bli personligt betalningsskyldig för en skuld som står på din make. Däremot gäller motsvarande regel att makars egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Om äktenskapet upplöses sker en bodelning där varje makes giftorättsgods beräknas och för vilket personliga skulder avräknas mot. När det är klart läggs andelarna ihop och delas därefter lika makarna emellan.

Resultatet blir att skulder som en make har avräknas mot dennes giftorättsgods. Om skulderna överstiger tillgångarna blir dennes bidrag noll. Har den andra maken tillgångar kvar delas dess värde till hälften. Risken finns därför att man får indirekt betala sin makes skulder.

Det jag har beskrivit ovan berör situationen när en bodelning ska göras. Det gäller bl.a. vid dödsfäll eller skilsmässa. En annan situation är den om ni förvärvar något gemensamt. Under sådana omständigheter kan egendomen komma att bli utmätt. För att undvika det krävs att du kan visa att egendomen tillhör dig och inte din make.

Slutligen, om du upplever en oro över att din sambo och framtida make har skulder går det att skriva ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan specificera vad som ska utgöra ert giftorättsgods och vad som ska vara varje makes enskilda egendom, t.ex. tidigare besparingar. Om du är intresserad av att få ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att boka in ett möte med en av våra jurister https://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Christoffer EdvardssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”