Kan jag bli återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald lön?

2020-08-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har fått för mycket lön utbetald, nästan det dubbla. Men min chef säger att det stämmer, kan jag bli återbetalningsskyldig om/när de upptäcker felet?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Felaktig utbetalning

Felaktiga utbetalningar regleras inte i lagregler utan hamnar under en princip som kallas för condictio indebiti. Denna princip har utvecklats genom praxis och innebär att felaktiga utbetalningar som huvudregel ska återbetalas.

Undantagen från denna princip är att du har mottagit betalningen i god tro och att du inrättat dig efter denna.

Vad händer om jag får för mycket i lön och arbetsgivaren känner till detta?

Principen om condictio indebiti fastslår att den felaktigt utbetalda lönen ska återgå i de fall du inte är i god tro (exempelvis om du vet att du fått för mycket men inte säger till) och inrättat dig efter denna (du har konsumerat lönen).

Av vad jag kan tolka från din fråga så har du kontaktat arbetsgivaren som sedan bekräftat att du fått för mycket i lön och att denna dubbla utbetalning stämmer. I två rättsfall (AD 1989 nr 56 och AD 1989 nr 58) fastställs att det gäller som god tro ifall du som arbetstagare kontaktat ansvarig för löneutbetalning och fått lugnande besked om att utbetalningen stämmer.

Sammanfattning

Mycket talar i ditt fall för att du är i god tro vad gäller den felaktiga utbetalningen, då du fått lugnande besked från arbetsgivaren om att lönen är korrekt utbetald. Det gäller en stor felaktig utbetalning (dubbel lön), men man har större anledning att förlita sig på att arbetsgivare utbetalar korrekt. Det finns därför stor anledning att tro att du är i god tro samt inrättat dig efter betalningen, vilket torde leda till att du inte blir betalningsskyldig.

Jag har dock endast gjort en översiktlig bedömning av ditt fall, och jag rekommenderar att du bokar tid hos en av våra jurister för närmare rådgivning. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1391)
2021-04-11 Ändra en fakturakopia
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?
2021-04-09 Tillhandahåller Lawline juridiskt hjälp med utfärdande av kontrakt/avtal?
2021-04-04 Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar

Alla besvarade frågor (91191)