Kan jag bli ansvarig för min partners skulder?

Namn har en liten svaghet för att köpa kläder som är för dyra för pengar hon inte har. Vad kan hända nu när vi gifter oss? Vilka skyldigheter har jag ekonomiskt mot henne, kan jag bli betalningsskyldig för hennes skulder? Kan hennes skulder påverka våran ekonomi på något annat sätt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att vardera make ansvarar för sina egna skulder (1 kapitlet 3 § Äktenskapsbalk). Du kan alltså inte förvärva din makes skulder.

Det finns dock en situation när hennes skulder kan påverka dig, nämligen om en utmätning skulle ske. Detta beror på att det finns en presumtion att saker i två makars besittning tillhör den make som är föremål för utmätning (4 kapitlet 19 § Utsökningsbalk). Det krävs därför att ni har möjlighet att motbevisa att hon inte ensam äger saker i ert gemensamma hem. Samma sak gäller dock även för sambos.

Jag hoppas att detta gav svar på din fundering.

Vänligen,

Lin ToftRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning