Kan jag bli ansvarig för fel som fullmäktig?

2021-04-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag ska få fullmakt för att genomföra fastighetsförsäljning år gammal släkting. Jag vill absolut inte hamna i ett läge där jag blir ansvarig för ev dolda fel. Hur säkerställa detta i fullmakten?
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline!

Frågor om fullmakter regleras i avtalslagen (AvtL).

En fullmakt innebär att du får företa rättshandlingar åt någon annan i den personens namn. Det innebär att det är den som du säljer fastigheten åt som blir bunden av försäljningsavtalet, samt blir ansvarig för fel (10 § AvtL).

Sammanfattningsvis behöver du inte göra något särskilt, då du som fullmäktig inte har något ansvar för fel i fastighet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1429)
2021-09-30 Begravningsplats
2021-09-30 Kan jag få försäkringsersättning för sveda och värk till följd av en olycka?
2021-09-29 Behöver förälder upprätta framtidsfullmakt till barn eller får barn automatisk behörighet?
2021-09-21 Bör framtidsfullmakt gälla efter dödsfall?

Alla besvarade frågor (96356)