Kan jag bli ansvarig för fel som fullmäktig?

2021-04-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag ska få fullmakt för att genomföra fastighetsförsäljning år gammal släkting. Jag vill absolut inte hamna i ett läge där jag blir ansvarig för ev dolda fel. Hur säkerställa detta i fullmakten?
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline!

Frågor om fullmakter regleras i avtalslagen (AvtL).

En fullmakt innebär att du får företa rättshandlingar åt någon annan i den personens namn. Det innebär att det är den som du säljer fastigheten åt som blir bunden av försäljningsavtalet, samt blir ansvarig för fel (10 § AvtL).

Sammanfattningsvis behöver du inte göra något särskilt, då du som fullmäktig inte har något ansvar för fel i fastighet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1393)
2021-04-28 Kan jag bli ansvarig för fel som fullmäktig?
2021-04-27 Vad händer med min makes leasingavtal vid hans dödsfall?
2021-04-11 Ändra en fakturakopia
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?

Alla besvarade frågor (92065)