Kan jag begära ut en kopia på vårt äktenskapsförord?

Hej jag gifte mej med min man 1982,och upprättade ett äktenskapsförord,hittar dock ej detta,finns detta reg någonstans ifall det skulle behövas?mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Giftermålsbalkens regler gäller för ert äktenskapsförord

Bestämmelserna om makars rättsförhållande i fråga om äktenskap och äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Lagen trädde i kraft år 1988 och ersatte den tidigare lagen - giftermålsbalken (GB). Vissa bestämmelser i giftermålsbalken tillämpas dock fortfarande, vilket framgår av Lag om införande av äktenskapsbalken.

Giftermålsbalkens regler gäller för de äktenskapsförord som lämnats in för registrering före ikraftträdandet av äktenskapsbalken (1 januari år 1988). Eftersom ni gifte er år 1982 utgår jag från att äktenskapsförordet registrerades före år 1988, vilket innebär att giftermålsbalkens regler ska tillämpas på ert äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord ska registreras för att vara gällande

Ett äktenskapsförord fungerar som ett avtal mellan makar. Trots att avtalet är en privat överenskommelse måste det registreras för att vara gällande. Registreringen sker numera direkt hos Skatteverket (se ÄktB 7 kap. 3 § tredje stycket), men före år 1988 lämnades ett äktenskapsförord till tingsrätten för registrering (GB 8 kap. 11 §). Om ert äktenskapsförord inte är registrerat är det ogiltigt (GB 8 kap. 12 §).

Du kan beställa uppgifter ur äktenskapsregistret hos Skatteverket

Skatteverket för ett äktenskapsregister, där handlingar så som äktenskapsförord finns registrerade. Hit kan du vända dig för att beställa ut en kopia av ditt äktenskapsförord. Det är Skatteverket i Härnösand som du ska vända dig till. På Skatteverkets hemsida finns kontaktuppgifter och information om hur du går tillväga (länk till Skatteverkets hemsida).

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Hanna LindqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning