Kan jag begära ut allmän handling om vem som har begärt ut en annan allmän handling?

Hej! Jag har en fråga om den allmänna offentligheten. Om en handling är allmän och offentlig kan man begära ut den från en myndighet eller en domstol. Men kan man också begära ut information om vem som begärt att få ta del av vissa handlingar? Kan jag till exempel kunna ringa till en tingsrätt och fråga vem som fått en viss dom skickad till sig etc.?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man har rätt att vara anonym när man begär ut allmänna handlingar eller om man kan ta reda på vem som begärt ut en sådan. Allmänna handlingar regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF).

Vem kan begära ut en allmän handling?
Var och en kan begära ut en allmän handling (2 kap. 1 § TF). Rätten att begära ut allmänna handlingar får bara begränsas med hänsyn till exempelvis rikets säkerhet eller skydd för enskildas personliga förhållanden (2 kap. 2 § TF). Det senare regleras exempelvis i offentlighets- och sekretesslagen. Den som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. En myndighet som ska lämna ut en allmän handling får inte efterforska vem denne är eller i vilket syfte handlingen begärs ut förutom i den utsträckning det behövs för att kunna pröva om det finns hinder mot att lämna ut handlingen (2 kap. 18 § TF).

Vad är en allmän handling?
En handling är skrift, bild eller upptagning som endast kan läsas eller avlyssnas med tekniskt hjälpmedel (2 kap. 3 § TF). En allmän handling måste ha upprättats eller inkommit till en myndighet (2 kap. 4 § TF). Det innebär att en begäran om allmän handling tekniskt sett också är en allmän handling. Om en person utnyttjar sin rätt att vara anonym så kan dock någon annan inte begära ut uppgifter om vem som begärt ut den allmänna handlingen.

Sammanfattning:
Den som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. Att begära ut en allmän handling är dock en allmän handling i sig. Om personen i fråga utnyttjat rätten att vara anonym kan du inte kräva att myndigheten ska ta reda på vem personen är. Läs mer om rätten att begära ut allmänna handlingar från domstolar här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-GranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo