Kan jag begära prissänkning istället för nyleverans vid reklamation?

2021-06-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej vi har köpt en sammetssoffa för 10800kr när vi packat upp soffan så är soffan trasig i tyget på 2 ställen vi reklamerar soffan med bilder 6-8 veckor får vi vänta på en ny soffa vi har då erbjudit oss att betala 5-6000kr för soffan ej erhållit svar låter summan vi erbjudit rimlig
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad tråkigt att höra att ditt köp inte har motsvarat dina förväntningar. Nedan kommer jag inledningsvis att redogöra för hur jag tolkar ditt klagomål, vilken lag som gäller i situationen, vilka dina rättigheter är som konsument samt avslutningsvis vägleda dig kring hur du ska gå vidare för att kunna tillvarata dina rättigheter.

Tolkning av ditt klagomål

Jag tolkar situationen du beskriver som en köprättslig fråga där du i egenskap av konsument köpt en vara från en näringsidkare, vilket innebär att konsumentköplagen blir tillämpbar i ditt fall enligt 1 § konsumentköplagen (1990:932) (fortsättningsvis KKöpL). Din avsikt med köpet har varit att köpa en felfri soffa som kan användas för de ändamål en soffa normalt kan användas för enligt 16 § första stycket 1 punkten KKöpL. Däremot är soffan behäftad med fel genom ett trasigt tyg, vilket anses vara ett fel i varan i lagens mening enligt 16 § andra stycket första punkten KKöpL.

Vem ansvarar för ett fel på varan?

I 20 § och 20 a § KKöpL fastställs att det är säljaren som svarar för eventuella fel som funnits vid tidpunkten för köpet oavsett om felet visar sig en tid senare. Även fel som uppkommer inom sex månader efter att köpet gjorts ansvaras av säljaren, eftersom det enligt lagen betraktas som ett ursprungligt fel.

Det kan således konstateras att det är ett ursprungligt fel på soffan vilket innebär att företaget ansvarar för felet och är enligt lag skyldig att åtgärda felet. Du har meddelat företaget om felet på soffan. Företaget menar att de kan skicka en felfri soffa inom 6-8 veckor. Om jag förstår dig rätt så har ni erbjudit att, istället för en nyleverans, betala c:a 6000 kr för att behålla den trasiga soffan d.v.s. en prissänkning.

Påföljder vid fel på varan

Företaget kan åtgärda detta fel på olika sätt. I första hand ska företaget erbjuda reparation eller en ny soffa enligt 26 § KKöpL och detta bör ske inom en skälig tid. Med skälig tid menas hur lång tid det normalt brukar ta för ett företag i branschen att reparera eller nyleverera en produkt. Några veckor i detta fall kan anses vara skälig väntetid för en ny soffa.

Eftersom företaget erbjudit en felfri soffa kan ni inte begära prissänkning enligt lagen, såvida inte företaget går med på detta själva. Om felet på soffan bedöms vara av väsentlig betydelse för dig i enlighet med 28 § och 29 § KKöpL kan ni häva köpet. Att häva köpet innebär att köpet går åter och att du får dina pengar tillbaka.

Sammanfattning och vägledning

Sammanfattningsvis råder det inga tvivel om att soffan är behäftad med ett ursprungligt fel. Således är det företaget som ansvarar för detta fel och är skyldig att åtgärda felet inom skälig tid eller erbjuda dig pengarna tillbaka. Med tanke på att företaget har erbjudit en nyleverans, kan ni inte begära prissänkning, eftersom nyleverans gäller som första alternativ vid reklamation.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor. Du är välkommen att höra av dig vid fundering.

Annars önskar jag dig lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Natasha Fathifard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?