Kan jag bedriva konkurrerande verksamhet under pågående anställning?

2021-02-27 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag hade en anställning på heltid. Blev uppsagd pga arbetsbrist. Får jag starta på konkurrerande verksamhet innan anställningen tagit slut. Är arbetsbefriad.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att du är fri att bedriva konkurrerande verksamhet efter en avslutad anställning, om det inte framgår någon konkurrensklausul i ditt anställningsavtal eller dylikt. Eftersom din anställning inte ännu är avslutad har du fortfarande en lojalitetsplikt i förhållande till din arbetsgivare, vilket innebär att om du bedriver en konkurrerande verksamhet till din arbetsgivares kan detta föranleda skadeståndsansvar (se exempelvis AD 2006 nr 49).

Jag skulle därmed råda dig att i första hand se över anställningsavtalet för att se om det finns någon konkurrensklausul, och om det finns; kolla hur länge konkurrensförbudet gäller. Om det inte finns något sådant kan du bedriva konkurrerande verksamhet efter att din anställning avslutats. Om du startar en konkurrerande verksamhet innan anställningen tagit slut kan du bli skadeståndsskyldig i förhållande till din nuvarande arbetsgivare.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1957)
2021-10-26 Komplettering krävs
2021-10-23 Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?

Alla besvarade frågor (96616)