Kan jag avstå mitt arv till förmån för mina barn?

Hej.

Undrar om det är möjligt på grund av mina egna ekonomiska skäl att avsäga sig sitt arvet efter sin mor till mina egna barn så de får det istället?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag förstår din fråga som att du undrar om det är möjligt att göra så att din dina barn får arvet efter din mor istället för dig. Det framgår inte av din fråga om det är så att din mor redan avlidit eller om du undrar för en framtida situation. Jag redogör i svaret i korthet vilka praktiska skillnader det medför, om du tar ställning före eller efter din mors bortgång för att dina barn ska ärva i ditt ställe. Det finns på det här området också en viss begreppsförvirring, som jag helt kort reder ut.

Arvsavstående eller arvsavsägelse
Det korta svaret på din frågan är ja, det är möjligt. Det kallas för att avstå arvet. Du skriver dock ordet avsägelse i din fråga och det är något helt annat. En arvsavsägelse innebär att du helt lämnar arvet åt övriga arvsberättigade, t.ex. syskon eller testamentstagare eller om ingen annan arvtagare finns, till allmänna arvsfonden. Om du avsäger dig ditt arv kommer du inte heller längre betraktas som arvinge. De bestämmelser som reglerar detta återfinns i huvudsak i ärvdabalkens 17 kapitel, men en hel del regler är också en följd av domstolsavgöranden. Jag uppfattar det som att det är arvsavstående du syftar på.

Arvsavstånde före arvlåtarens bortgång
Om du vill avstå arvet till förmån för dina barn kan det göras göras både före och efter din mors (arvlåtarens) bortgång. Om det görs efter hennes bortgång kan det göras endera före eller efter bouppteckningen. Om du avstår arvet före hennes bortgång innebär det att när din mor dör så träder dina barn eller – om du är gift och ni har gemensamma barn– din partner i ditt ställe och blir därmed arvtagare. I en sådan situation är arvet också skyddat mot andra som har anspråk riktade mot dig, t.ex. om du gått i konkurs vid tiden för dödsfallet eller om du genomgår en skuldsanering.

Arvsavstånde efter arvlåtarens bortgång
Om du avstår arvet efter arvlåtarens bortgång kan det göras endera före bouppteckningen (20 kapitlet, Ärvdabalken) eller efter bouppteckningen men innan arvsskiftet (23 kapitlet, Ärvdabalken). Görs det före bouppteckningen innebär det att dina barn blir dödsbodelägare i ditt ställe och att de kommer kallas till bouppteckningen istället för dig. Om du avstår arvet efter bouppteckningen kommer dina barn få arvet i och med arvsskiftet. Görs arvsavståendet efter arvlåtarens bortgång är det också så att det civilrättsligt utgör en gåva och det får därmed inte samma skydd som om det gjorts före. Det innebär alltså att om du genomgår en konkurs eller skuldsanering kan arvsavståendet återkallas eller få andra rättsliga effekter.

Krav på skriftligt avstående i vissa situationer
För att kunna åberopa ett arvsavstående vid t.ex. en bouppteckning eller gentemot utomstående som vill invända mot det behöver det också göras skriftligt. Om det görs före arvlåtarens död behöver det ske i ett skriftligt meddelande till arvlåtaren. Görs det efter arvlåtarens död ska det göras senast i samband med bouppteckning eller arvsskiftet.

Hoppas det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Isak BergströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”