Kan jag avstå från mitt arv efter min mor till förmån för min moster?

2020-07-04 i Arvsavstående
FRÅGA
Jag som enda arvinge efter min mamma vill överlåta min arvsrätt till min moster som under hela mammas levnad har tagit hand om mamma och vårdat henne hur skriver jag det? Min mor äger inget av större värde och har inga stora besparingar. Förhoppningsvis täcker de endast en enkel begravning som min moster kommer att ordna med och tömma mammas hem.Min dotter gör heller inga anspråk på att ärva sin mormor. Både jag och min dotter önskar att min moster skall få allt efter min mamma och min dotters mormor. Hur skriver vi detta.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill att din moster ska ta få ta del av arvet istället för dig. Det finns som huvudregel två sätt att frånsäga sig sin arvsrätt, arvsavsägelse samt arvsavstående. Dessa fall regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vad innebär arvsavsägelse?

En arvinge kan frånsäga sig sitt arv genom en arvsavsägelse. För att detta ska kunna ske krävs att arvtagaren är myndig samt att avsägelsen görs skriftligen hos arvlåtaren, eller genom att godkänna ett testamente. En arvsavsägelse kan alltså göras medan arvlåtaren fortfarande lever.

En bröstarvinge till arvlåtaren (arvlåtarens barn), har dock alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av det som skulle tillfalla bröstarvingen enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge kan som utgångspunkt inte avsäga sig sin laglott utan att ha fått skälig ersättning. Ett undantag är om arvet går till en närstående till den som vill avsäga sig arvet (17 kap. 2 § första stycket ÄB).

Arvsavsägelsen innebär att hela den släktgrenen "elimineras", vilket i ditt fall innebär att din dotter då inte heller kommer få ta del av arvet. Arvet fördelas istället på arvlåtarens övriga bröstarvingar, om sådana finns (17 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

Vad innebär arvsavstående?

Ett arvsavstående innebär att arvet fördelas som om den som avstått från arvet varit död. Detta innebär att dina bröstarvingar (barn) tar del av arvet istället för dig.

Ett arvsavstående kan göras först när arvlåtaren har avlidit, fram tills dess att arvskifte sker. I arvsavståendet ska man förklara att man avstår från sitt arv. En skriftlig handling om arvsavstående ska lämnas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Du kan inte göra ett arvsavstående förrän din mor har avlidit.

Jämkning av testamente

Ett tredje alternativ för att avstå arv är att om det finns testamente. Bröstarvingar har som nämt alltid rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Om det finns ett testamente till förmån för någon annan som inskränker bröstarvingens rätt till laglott krävs att bröstarvingen som vill få ut sin laglott påkallar jämkning av testamentet (7 kap. 3 § första stycket ÄB).

Om din mor i testamente skriver att hela arvet ska gå till din moster istället för till dig och du avstår från att påkalla jämkning av testamentet, kommer arvet fördelas så som det står skrivet i testamentet, vilket innebär att din moster ärver din mors kvarlåtenskap.

Sammanfattning

Du kan antingen göra en arvsavsägelse redan nu där du avsäger dig från ditt arv, vilket resulterar i att din dotter inte ärver i ditt ställe. Ett andra alternativ är att göra ett arvsavstående när din mor avlidit. Det tredje och enligt min mening mest lämpliga alternativet är att du avstår från att påkalla jämkning av ett testamente för att på så sätt inte få ut ditt arv. Testamentet ska förslagsvis vara till förmån för din moster istället för dig.

Du kan läsa mer om överlåtelse av arv och avsägelse av arv på Skatteverkets hemsida. Du kan boka tid hos en jurist på Lawline här, för hjälp med att upprätta avtal om arvsavsägelse, eller för att hjälpa din mor att upprätta ett testamente om sådant inte redan finns.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (323)
2021-02-06 Avstå arv med skuld hos kronofogden?
2021-01-18 Ångra avsägelse av arv
2020-12-27 Kan man avstå sin arvslott till förmån för sitt barn?
2020-12-23 Kan arvtagare avstå från rätten till arv eller testamente?

Alla besvarade frågor (89824)