Kan jag avstå arv åt omyndigt barn?

2016-01-14 i Arvsavstående
FRÅGA
Hela familjen sagt nej till arvet efter min bror (han hade skulder). Min dotter är sex år gammal och kan inte göra det själv. Var nånstans kan jag skaffa en fullmakt och jag kan tacka nej till arvet som hennes vårdnadshavare? Måste jag anställa en jurist eller kan jag gå direkt till Tingsrätten med hennes ärende?Mvh
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Först en liten fundering, du skriver att hela familjen tackat nej till arvet och nämner att din bror hade skulder? Är det anledningen till att ni valt att tacka nej till arvet? I så fall är det bra att veta att enligt svensk rätt ärver man inte skulder. När någon som har skulder dör så övertar dödsboet skulderna. Dödsboet är en självständig juridisk person. Om det i dödsboet inte finns tillräckligt med tillgångar som täcker skulderna så begärs dödsboet i konkurs. Dödsbodelägarna, dvs arvingarna, får då inget arv - men de ärver inte skulderna!

Om man inte vill ha ett arv kan man enligt svensk rätt endera avsäga sig det eller avstå det till förmån för någon annan.
Genom att avsäga sig arvet enligt Ärvdabalken 17 kap 1 § så faller även din dotters arvsrätt ifrån, vilket framgår av Ärvdabalken 17 kap 1 §. Dock krävs för att avsäga sig arvet att arvlåtaren är i livet, och det är inte fallet vad gäller din bror.

Kvar finns då alternativet att avstå arvet, vilket är vad jag förstår är aktuellt här. Om du avstår arvet så tillfaller det istället din arvinge enligt reglerna i ärvdabalken 2 kap 1 §. Dvs avstår du arvet så tillfaller det din dotter. Din dotter är omyndig och kan inte själv avstå sitt arv.

Som huvudregel så enligt 11 kap. 2 § i föräldrabalken så företräder vårdnadshavare omyndigt barn. Men i ditt fall är ni båda dödsbodelägare och du kan inte företräda din dotter enligt 11 kap 2 §. På grund av det och på grund av att du avstått arv så ska en god man utses som ska bevaka den omyndiges (barnets) intressen under boutredning och bouppteckning. En god man/ställföreträdare kan inte i barnets namn avstå arv.

Så som det ser ut idag kan din dotter inte avstå arvet eftersom hon är omyndig. En god man måste utses som bevakar hennes rätt i boutredningen mm.

Men som sagt kanske det inte ens finns något behov av att avstå det - hon ärver inga skulder!

Hoppas att du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (311)
2020-10-19 Arvsägelse av rätt till arv m.m.
2020-10-04 Risker och innebörd av arvsavstående
2020-10-01 Kan man avsäga sin rätt till arv?
2020-09-30 Kan man göra ett arvsavstående efter dödsfallet?

Alla besvarade frågor (85277)