Kan jag avsluta min visstidsanställning i förtid?

2020-02-24 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag pluggar för tillfället och har en visstidsanställning ett par månader framöver, har jag rätten att börja ett nytt jobb eller måste tiden för min visstidsanställning löpa ut först?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Dessa typer av frågor regleras främst av lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Den typ av anställning som du beskriver i din fråga är en visstidsanställning. Det är alltså en tidsbegränsad anställning med ett slutdatum. Vid en visstidsanställning upphör anställningen vid slutdatumet för anställningen (4 § LAS). Detta tillskillnad från en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning med uppsägningstid som upphör efter en viss uppsägningstid. Den enda möjligheten att avbryta en tidsbegränsad anställning med slutdatum utan uppsägningstid är i det fall arbetsgivaren väsentligen åsidosatt sina åligganden gentemot arbetstagaren (4 § 3 st LAS). I det fall arbetstagaren avbryter sin visstidsanställning och det inte finns en klausul om möjlighet till avlutande av tjänsten i förtid, kan du som arbetstagare bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren med anledning av avtalsbrottet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (710)
2020-09-20 Anställningsavtalets tillkomst
2020-09-16 Får en timanställning inte omfatta mer än 16 timmar per vecka?
2020-09-14 Vad har en arbetsgivare för rätt/skyldighet att anställa?
2020-09-08 Kan mitt pjäskontrakt övergå till en tillsvidareanställning?

Alla besvarade frågor (84371)