Kan jag avsluta grannens servitut för brunn?

2017-07-20 i Servitut
FRÅGA
Om grannen har servitut för en brunn på min tomt, och jag vill säga upp det, hur gör jag då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om det rör sig om ett avtalsservitut eller ett officialservitut så jag redogör lite kort för båda då möjligheterna att häva varierar beroende på servitutet.

Inledningsvis ska jag också säga att huvudregeln är att servitut inte går att avsluta.

Då det gäller avtalsservitut räcker det med ett tidsbestämt avtal mellan parterna för att servitutet skall kunna upphöra. Utgångspunkten är däremot att servitut inte kan sägas upp av någon av parterna. Vid avtalsservitut är hävning också möjligt om den härskande fastigheten (din granne som har brunnen) har överskridit sin rätt eller om någon av fastigheterna har överskridit sina skyldigheter eller om dröjsmål med betalning föreligger (för det fall någon sådan ersättning skall utgå).

Vid officialservitut skall man först och främst försöka undanröja de olägenheter som är för handen genom en ändring av servitutet och först om inte det går finns det möjlighet att upphäva det via lantmäteriet. Ändring av servitut kan ske genom fastighetsreglering och det kan exempelvis vara en flyttning av servitutet eller en begränsning av det område där servitutet utövas. För att få ändra ett servitut genom fastighetsreglering måste det kunna visas att servitutet hindrar en ändamålsmässig användning av den tjänande fastigheten i enlighet med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser.

Utöver vad som står ovan gäller att om, till följd av ändrade förhållanden, servitutet inte längre behövs eller att nyttan av servitutet i förhållande till belastningen på den tjänande fastigheten är ringa. Detsamma gäller om servitutet under en avsevärd tid ej utövats och det skall anses övergivit.

Sen kan ni också komma överens om en ändring eller upphävande.

Hoppas du fått lite mer klarhet i din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (299)
2021-07-28 Diverse frågor kopplade till servitut och dolt fel i fastighet
2021-07-23 Får vem som helst fritt passera över min tomt på en samfälldhetsväg?
2021-07-09 Grannen bryter mot servitutsrätten på väg?
2021-06-26 Vad gäller på officialservitut?

Alla besvarade frågor (94628)