FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut20/07/2017

Kan jag avsluta grannens servitut för brunn?

Om grannen har servitut för en brunn på min tomt, och jag vill säga upp det, hur gör jag då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om det rör sig om ett avtalsservitut eller ett officialservitut så jag redogör lite kort för båda då möjligheterna att häva varierar beroende på servitutet.

Inledningsvis ska jag också säga att huvudregeln är att servitut inte går att avsluta.

Då det gäller avtalsservitut räcker det med ett tidsbestämt avtal mellan parterna för att servitutet skall kunna upphöra. Utgångspunkten är däremot att servitut inte kan sägas upp av någon av parterna. Vid avtalsservitut är hävning också möjligt om den härskande fastigheten (din granne som har brunnen) har överskridit sin rätt eller om någon av fastigheterna har överskridit sina skyldigheter eller om dröjsmål med betalning föreligger (för det fall någon sådan ersättning skall utgå).

Vid officialservitut skall man först och främst försöka undanröja de olägenheter som är för handen genom en ändring av servitutet och först om inte det går finns det möjlighet att upphäva det via lantmäteriet. Ändring av servitut kan ske genom fastighetsreglering och det kan exempelvis vara en flyttning av servitutet eller en begränsning av det område där servitutet utövas. För att få ändra ett servitut genom fastighetsreglering måste det kunna visas att servitutet hindrar en ändamålsmässig användning av den tjänande fastigheten i enlighet med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser.

Utöver vad som står ovan gäller att om, till följd av ändrade förhållanden, servitutet inte längre behövs eller att nyttan av servitutet i förhållande till belastningen på den tjänande fastigheten är ringa. Detsamma gäller om servitutet under en avsevärd tid ej utövats och det skall anses övergivit.

Sen kan ni också komma överens om en ändring eller upphävande.

Hoppas du fått lite mer klarhet i din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000