Kan jag avsluta en säsongsanställning, innan den tar slut?

Om jag för första gången har säsongsarbete (kommunens skötsel av utemiljö) som är slut sista oktober och har möjlighet till fast anställning heltid på industri tidigare och vill avbryta säsongsarbetet pga detta? Kan man hindra mig att avsluta säsongsarbetet och jag missar chansen till fast arbete? Vad gäller?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Regler om anställningar upphörande finns i lagen om anställningsskydd(LAS).

En såsongsanställning är en slags visstidsanställning, som upphör vid anställningstidens utgång. Ett sådant anställningsavtal kan man inte säga upp i förtid, om det inte framgår av anställningsavtalet, eller av kollektivavtal på arbetsplatsen (4 § andra stycket LAS)

Du måste därför se i anställningsavtalet och i eventuellt kollektivavtal för att veta om anställningen kan sägas upp i förtid eller inte.

Om det anges i avtalet eller kollektivavtalet att det går att säga upp säsongsanställningen i förtid, så kan du göra det. I så fall gäller en månads uppsägningstid. (11 § LAS)

Om det inte anges i varken avtalet eller kollektivavtalet att säsongsanställningen kan sägas upp i förtid, så kan du naturligtvis sluta ändå. Ingen kan ju tvinga dig att arbeta. Det är dock ett brott mot anställningsavtalet, och då kan du i värsta fall bli tvungen att betala skadestånd till arbetsgivaren på grund av avtalsbrottet.

Sammanfattning

För att få svar på din fråga bör du se efter i anställningsavtalet, och om det finns, i gällande kollektivavtal, för att ta reda på om du har rätt att säga upp din säsongsanställning i förtid. Om du avslutar din anställning i förtid, trots att du inte har rätt till det enligt avtalet eller gällande kollektivavtal, så innebär det ett avtalsbrott. Då kan du i värsta fall bli skadeståndsskyldig till arbetsgivaren.

Vad kan du göra?

- Kontakta arbetsgivaren och berätta om din situation. Det är inte ovanligt att kommunala arbetsgivare är hjälpsamma vid den här typen av situationer, och låter dig sluta när du behöver.

- Ta reda på om du har rätt att säga upp din säsongsanställning i förtid enligt anställningsavtalet eller eventuella kollektivavtal, och tag ett beslut därefter.

- Om du är medlem i facket, tag kontakt med dem för att få råd och stöd.


Hoppas att du tycker dig ha fått svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Vänligen,

Olle Hansen ÖlmedalRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”